user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Arbetsmiljö grund (webbkurs)

Denna utbildning ger dig en grundläggande utbildning i arbetsmiljöarbete i entreprenadbranschen. Nu även för skyddsombud.

Beskrivning

Du genomför själv utbildningen under en månads tid på nätet. Du har till din hjälp en lärare som finns tillgänglig under hela utbildningen. Kursen startar med ett webinarium där vi informerar om utbildningens upplägg. Utbildningen är anpassad till entreprenad/mark- och anläggningsarbete och ger grundläggande kunskaper och verktyg för ett fungerande arbetsmiljöarbete. Under hösten kommer kursen även att innehålla skyddsombudsutbildning vilken genomförs tillsammans med SEKO.

I utbildningen varvas eget arbete på nätet och webinarium med lärare.
Kallelse med inloggningsuppgifter skickas ut dagen innan kursstart.

INNEHÅLL:
- Arbetsmiljölagen och förordningen.
- Arbetsmiljöekonomi, trivsel och engagemang.
- Systematiskt arbetsmiljöarbete, delegerat arbetsmiljöansvar.
- Byggnads- och anläggningsarbete, AFS 1999:3.
- Arbetsmiljöplan, rollfördelning och samordning.
- Ergonomiska arbetsmiljörisker.
- Fysikaliska faktorer (kemikalier, buller vibrationer mm).
- Informationskällor (skrifter, böcker, webbsidor mm).
- Praktiskt arbetsmiljöarbete, riskinventering, förebyggande åtgärder.
- Tillsyn, hantering av olyckor/tillbud, nödlägesberedskap.

Kursen passar dig som är:
Yrkesarbetare och personal med arbetsledande funktioner.

I priset ingår:
Kursdokumentation och utbildningsintyg.


Kurstillfällen

Just nu finns det inga kommande kurstillfällen för denna kurs.

Pris

Medlemspris
5.700 kr ex moms
Icke-medlemmar
7.500 kr ex moms