user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Att lämna anbud fortsättning, 2 dagar

Fortsättningskursen för dig som räknar på anbud och vill lära dig mer.

Beskrivning

Utvecklingen på marknaden går mot att byggherrar och stora byggföretag lägger allt mer ansvar på underentreprenörer. Det leder till ökade krav på funktion, tid och prestanda på utfört arbete. Konsekvensen är att företagen blir större med bredare kompetens eller mindre med specialistkompetens. Kunskap är viktigt för att inte tvingas konkurrera enbart med lägsta pris.

Fortsättningskursen utgår från verkliga upphandlingar och var man hittar dem. För att kunna tillgodogöra dig kursen bör du ha viss vana av anbudsförfarande. Du bör ha grundläggande kunskap om AB04, ABT06 och AMA.

INNEHÅLL:
- Marknadsbevakning.
- Förfrågningsunderlagets innehåll.
- Mängdbeskrivning.
- Riskidentifiering.
- Riskhantering.
- Kalkylering.
- Ritningsläsning.
- Entreprenadkontrakt (EK).
- Administrativa föreskrifter (AF-del).
- Lagen om offentlig upphandling (LOU).
- Företagspresentation och olika kravställningar i anbudet.

Kursen passar dig som har:
För att kunna tillgodogöra dig kursen bör du ha viss vana av anbudsförfarande. Du bör ha grundläggande kunskap om AB04, ABT06 och AMA.

I priset ingår:
Lunch, fika, kursdokumentation och utbildningsintyg.

Kurstillfällen

Pris

Medlemspris
6.900 kr ex moms
Icke-medlemmar
7.900 kr ex moms