user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

BAS-P/BAS-U grund, Byggarbetsmiljösamordnare, 1 dag

Denna kurs är en grundutbildning för byggarbetsmiljösamordnare med inriktning mot mark- och anläggning.

Beskrivning

Byggherren ska vid alla byggnads- och anläggningsarbeten utse en lämplig byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P) och för utförande (BAS-U). Dessa får tillsammans med byggherren ett ansvar för att arbetsmiljön och säkerheten fungerar under hela byggprocessen. BAS ska ha utbildning, kompetens och erfarenhet som står i relation till komplexitet och omfattning på projektet.

Kursen avslutas med ett skriftligt kunskapsprov.

INNEHÅLL:
- Ansvar och arbetsuppgifter för de olika rollerna i byggprocessen med fokus på BAS.
- Genomgång av styrande regler och dokument.
- Praktisk hantering av arbetsmiljöplan och samordning på arbetsplatsen med exempel och övningar.

För att åta dig uppdrag som BAS-P ska du ha erfarenhet av projektering och för att åta dig uppdrag som BAS-U ska du ha erfarenhet av utförandet av en entreprenad.

Kursen passar dig som är:
Entreprenör, projektör, byggherre och övriga som medverkar vid mark- och anläggningsarbeten.

I priset ingår:
lunch, fika, kursdokumentation, utbildningsintyg och registrering på ID06.

Kurstillfällen

Just nu finns det inga kommande kurstillfällen för denna kurs.

Pris

Medlemspris
3.600 kr ex moms
Icke-medlemmar
4.200 kr ex moms