user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

BAS-P/BAS-U grund

Arbetsmiljö

Beskrivning

Vill du agera som byggarbetsmiljösamordnare, BAS-P/U, i ett bygg- och anläggningsarbete?

Vi går igenom hur arbetsmiljöfrågorna hanteras under projekteringsskedet (BAS-P) och hur arbetsmiljöarbetet ska samordnas under byggproduktionen (BAS-U). Du kommer också få ökad kunskap och förståelse för de regler som styr ditt uppdrag som byggarbetsmiljösamordnare.


Utbildningens mål

  • Kunskaper om hur arbetsmiljöfrågorna ska hanteras under byggprocessen
  • Hur arbetsmiljöarbetet ska samordnas i byggskedet
  • Dokumenterad utbildning som uppfyller Arbetsmiljöverkets krav 

Målgrupp

Byggherrar, projektörer, entreprenörer, arbetsledare , platschefer, skyddsombud, arbetsmiljöansvariga samt övriga personer som deltar i samordningsarbete.


Innehåll:

  •  Arbetsmiljöregler
  •  Roller, ansvar och uppgifter
  •  Samordning och styrning
  •  Riskhantering och uppföljning
  •  Praktisk hantering
  •  Rutiner och hjälpmedel
Kursen avslutas med ett skriftligt kunskapsprov.

Förkunskaper

Vi rekommenderar att deltagare har grundläggande kunskaper om arbetsmiljö, exempelvis Startkurs arbetsmiljö, BAM. Deltagare bör behärska svenska i tal och skrift för att klara det skriftliga provet.


Övrigt

Distanskurs - deltagare ska ha tillgång till egen dator med stabil internetuppkoppling, kamera och mikrofon. Länk till utbildning samt kursmaterial skickas en ca en vecka innan kursstart.
I priset ingår kursdokumentation, utbildningsintyg och registrering på ID06 kompetensdatabas.


Utbildningslängd

1 dag

Pris

Medlemspris
3 200 kr ex moms
Icke-medlemmar
4 100 kr ex moms

Kurstillfällen