user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Diplomutbildning Små Avlopp, 2 dagar

Information
Plats
Stockholm/Bålsta
Datum & tid
Från:
2020-04-20 09:00
Till:
2020-04-21 16:30
Pris
Medlem:
5.500 kr ex moms
Ej medlem:
7.000 kr ex moms

Diplomutbildning för dig som ska anlägga små avlopp.

Beskrivning

Behovet av kompetens inom områdena projektering och anläggande av små avlopp är stort och en viktig förutsättning för att klara den förväntade åtgärds- och utbyggnadstakten. Diplomutbildning små avlopp genomförs i samverkan med Avloppsguiden. Utbildningen ska ge dig de grundläggande teoretiska och praktiska kunskaperna som behövs för att kunna uppfylla de kvalitetskrav som myndigheter och beställare kräver för anläggande av små avlopp.
För att erhålla diplom krävs förutom deltagande i utbildningsdagarna att entreprenören redovisar en godkänd referensanläggning inom 2 år från datum för utbildningen. När ME-skolan får uppgift om godkänd referensanläggning utfärdas diplom.
Diplomeringen gäller endast för verksamma gräventreprenörer. Diplomeringen är personlig. Övriga som önskar delta i utbildningen, exempelvis konsulter, återförsäljare med flera erhåller istället ett utbildningsintyg.

INNEHÅLL:
Dag 1:
- Myndigheternas krav och riktlinjer avseende små avlopp.
- Miljöbalken.
- Plan och bygglagen.
- Tillståndsansökan.
- Avloppsteknik och olika lösningar.

Dag 2:
- Praktiskt utförande av en avloppsanläggning.
- Konsumentjänstlagen.
- Perkulationstest.
- Demoanläggning för infiltration/markbädd.
- Utställning av olika tekniklösningar från VA-leverantörer.

Kursen passar dig som är:
Anläggare, maskinförare och maskinentreprenör.

I priset ingår:
Lunch, fika kursdokumentation och diplom/utbildningsintyg.

Läs mer