user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Diplomutbildning små avlopp

Information
Plats
Distans
Datum & tid
Från:
2021-12-09 08:00
Till:
2021-12-10 16:30
Pris
Medlem:
4 900 kr ex moms
Ej medlem:
6 900 kr ex moms

Vill du som anläggare, maskinförare och maskinentreprenör ha dokumenterade kunskaper för att anlägga små avlopp? Diplomutbildning små avlopp genomförs i samverkan med Avloppsguiden och ger dig kunskaper som leder till diplomerad entreprenör. Nytt! Utbildningen är uppdaterad och innehåller flera fördjupningar med övningar och fallstudier.

Beskrivning

Utbildningens mål:

 • Grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper för att uppfylla de kvalitetskrav som myndigheter och beställare kräver för anläggande av små avlopp.
 • Kunskap och förståelse om förutsättningar vid val av olika tekniklösningar.
 • Kunskap och regler och krav vid entreprenadarbete mot konsument.

Innehåll:

 • Avloppets funktioner
 • Teknik för små avlopp
 • Aktörer, roller, lagar och krav
 • Tillståndsansökan och kommunens hantering
 • Platsens förutsättningar - förundersökning
 • Grundvatten, provgrop och skyddsavstånd
 • Val av olika tekniklösningar
 • Praktiskt utförande, kontrollplan och kvalitet
 • Produkter och materialtyper
 • Marknad, avtal och konsumenttjänstlagen

Utbildningen avslutas med ett kunskapsprov som med godkänt resultat leder till Diplomerad Entreprenör. Deltagare som inte är verksamma som gräventreprenörer exempelvis konsulter och leverantörer, erhåller ett utbildningsintyg.

Målgrupp:

Entreprenörer, konsulter, miljöinspektörer, leverantörer och andra som arbetar med små enskilda avlopp.

Förkunskaper:

Önskvärt med viss erfarenhet av markarbeten och rörläggning i mark. Deltagare bör behärska svenska för att klara det skriftliga provet.

Övrigt: Distanskurs - deltagare ska ha tillgång till egen dator med stabil internetuppkoppling. Länk till utbildningen och kursmaterial skickas en vecka innan kursstart.

I priset ingår:

Kursdokumentation, diplom/utbildningsintyg.

 

 

 

Boka