user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Diplomutbildning Små Avlopp

Diplomutbildning för entreprenörer som anlägger små avlopp.

Beskrivning

Behovet av kompetens inom områdena projektering och anläggande av små avlopp är stort och en viktig förutsättning för att klara den förväntade åtgärds- och utbyggnadstakten. Diplomutbildning små avlopp genomförs i samverkan med Avloppsguiden och kommunernas miljöenhet. Utbildningen ska ge de grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper som behövs för att kunna uppfylla de kvalitetskrav som myndigheter och beställare kräver för anläggande av små avlopp och leda fram till diplomering.

Dag 1: Myndigheternas krav och riktlinjer avseende små avlopp, Miljöbalken, PBL, genomgång av kommunens tillståndsansökan, avloppsteknik och olika lösningar, nya affärsmöjligheter för entreprenören.

Dag 2: Under förmiddagen sker fältövningar med genomgång av demoanläggning för infiltration/markbädd, utbildningspass vid provgrop/perkulationstest, genomgång och instruktioner för referensanläggning och utställning av olika tekniklösningar från VA-leverantörer. Under eftermiddagen behandlas konsumenttjänstlagen med fokus på utförande av mindre entreprenader.

För att erhålla diplom krävs förutom deltagande i utbildningsdagarna att entreprenören redovisar en godkänd referensanläggning inom 2 år från datum för utbildningen. När ME får uppgift om godkänd referensanläggning utfärdas diplom. OBS! Diplomeringen gäller endast för verksamma gräventreprenörer. Diplomeringen är personlig. Övriga som önskar delta i utbildningen, exempelvis konsulter, återförsäljare m.fl., erhåller istället ett utbildningsintyg.

Dokumentation, förtäring och diplomering/intyg ingår.

Kurstillfällen

Just nu finns det inga kommande kurstillfällen för denna kurs.

Pris

Medlemspris
5.000 kr ex moms
Icke-medlemmar
7.000 kr ex moms