user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

EBR kabelförläggning mark KJ:41, 1 dag

Information
Plats
Stockholm/Bålsta
Datum & tid
Från:
2020-09-24 08:00
Till:
2020-09-24 16:30
Pris
Medlem:
3.800 kr ex moms
Ej medlem:
4.800 kr ex moms

Detta är en elsäkerhetsutbildning för dig som arbetar med kabelförläggning i mark.

Beskrivning

I kursen får du kunskaper om regler, metoder och arbetssätt vid kabelförläggning och samförläggning av kablar upp till 145kV. Med dessa kunskaper kan du sedan planera, beställa och genomföra kabelförläggning av elnät. 2017 fick vi i Sverige en ny elsäkerhetslag, vår kurs är uppdaterad och anpassad till den nya lagen. I samband med detta har vi på ME-skolan arbetat fram dokument som uppfyller kraven för vår bransch. Du kan själv hämta följande dokument på vår hemsida: egenkontrollprogram för kabelförläggning, checklista och kompetensmatris. EBR står för elbyggnadsrationalisering och KJ:41 är den utbildningsdokumentation som används. Kursen avslutas med ett skriftligt kunskapsprov. INNEHÅLL: - Beställarens roll. - Kraftkablar. - Tillståndsansökningar. - Kabelförläggning. - Samförläggning. - Kontroll och märkning. - Samspel med anslutande nät. Kursen passar dig som är: Anläggare, maskinförare, arbetsledare, platschef och du som är ansvarig för elschaktentreprenader. I priset ingår: Lunch, fika, kursintyg samt registrering på ID06. Utbildningsintygets giltighet: 5år. Tillkommer: Energiföretagens avgift för registrering av kompetensbevis.

Läs mer