user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Elsäkerhet ESA instruerad/EBR kabelförläggning mark KJ41, 2 dagar

Information
Plats
Karlskoga
Datum & tid
Från:
2020-09-17 09:00
Till:
2020-09-18 16:30
Pris
Medlem:
6.000 kr ex moms
Ej medlem:
7.500 kr ex moms

Denna kurs ger dig grundläggande kunskaper i elsäkerhet.

Beskrivning

ESA står för elsäkerhetsanvisningar och omfattar alla typer av elektriska anläggningar.
Enligt arbetsmiljölagen och elsäkerhetsverkets föreskrift ska alla som arbetar där det finns en elektrisk fara ha utbildning och kunskap om konsekvenserna av faran och de säkerhetsåtgärder som behövs för att kunna utföra arbetsuppgiften.
De flesta stora energi- och nätägare har gemensamt bestämt att alla som arbetar inom deras anläggningar ska ha läst ESA instruerad vilket ger anvisningar för hur arbetet ska organiseras och vilka krav som ställs på innehavaren av en elanläggning respektive entreprenörens/arbetsgivarens åtagande för att arbetet ska bedrivas på ett säkert sätt.

Kursen avslutas med ett skriftligt prov.

INNEHÅLL:
- Elfaran.
- Olycksfall.
- Arbete nära kablar.
- Riskhantering.
- Skötselåtgärder.
- Organisation.

I kursen får du kunskaper om regler, metoder och arbetssätt vid kabelförläggning och samförläggning av kablar upp till 145kV. Med dessa kunskaper kan du sedan planera, beställa och genomföra kabelförläggning av elnät.

2017 fick vi i Sverige en ny elsäkerhetslag, vår kurs är uppdaterad och anpassad till den nya lagen. I samband med detta har vi på ME-skolan arbetat fram dokument som uppfyller kraven för vår bransch. Du kan själv hämta följande dokument på vår hemsida: egenkontrollprogram för kabelförläggning, checklista och kompetensmatris.

EBR står för elbyggnadsrationalisering och KJ:41 är den utbildningsdokumentation som används.

Kursen avslutas med ett skriftligt kunskapsprov.

INNEHÅLL:
- Beställarens roll.
- Kraftkablar.
- Tillståndsansökningar.
- Kabelförläggning.
- Samförläggning.
- Kontroll och märkning.
- Samspel med anslutande nät.

Kursen passar dig som är:
Yrkesarbetare, icke elfackkunnig men ska arbeta där det finns elektrisk fara.

I priset ingår:
Lunch, fika, kursintyg och registrering på ID06.

Utbildningsintygets giltighet: ESA instruerad 3år. EBR KJ41 5år.

Tillkommer: Energiföretagens avgift för registrering av kompetensbevis.

Läs mer