user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Konsumententreprenader

Entreprenadjuridik

Beskrivning

Vill du veta vilka lagar och regler som styr när du bygger mot konsument?
Rätt kunskaper kan vara helt avgörande för att undvika tvist och möjlighet till full betalning.

Tyngdpunkten ligger på regelverket kring konsumententreprenader, standardavtalet ABS 09 och hantverkarformuläret, samt konsumenttjänstlagen och dess tvingande regler. Det övergripande syftet är att belysa den juridiska vikten och fördelarna med att ingå skriftliga och tydliga avtal.

Utbildningens mål

  • Kunskaper för att undvika tvist med konsument
  • Kunskap i regelverk för konsumententreprenader
  • Insikt om vikten med skriftliga och tydliga avtal

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som utför konsumententreprenader och sluter avtal med kunden, exempelvis platschef, arbetsledare eller platsansvarig hantverkare

Utbildningens innehåll

  • Konsumenttjänstlagen
  • ABS 18
  • Ändrings och tilläggsarbeten – ABS 18
  • Hantverkarformuläret -17
  • ROT-avdraget

Utbildningslängd

1 dag

Denna kurs anordnas i samarbete med Byggbranschens utbildningscenter (BUC). Vid bokningstillfället kommer du att uppmanas att skapa ett konto hos BUC för att kunna anmäla dig.

Pris

Medlemspris: 4 000 kr

Pris för ej medlem: 4 500 kr

Anmäl dig här