user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Entreprenadjuridik AB 04, 1 dag

AB04 (Allmänna bestämmelser 04) är en utbildning som ger kunskaper i förhållandet mellan beställare/köpare och entreprenörer/säljare/leverantörer inom byggnads-, anläggnings- och installationsbranschen. Du får kunskaper om AB04s utformning, ansvarsgränser och tolkningsregler.

Beskrivning

AB 04 är entreprenadbranschens viktigaste och mest grundläggande föreskrift och berör flertalet av entreprenadbranschens aktörer.

AB 04 ställer stora krav på beställarens och entreprenörens förmåga att formulera förfrågningsunderlag, anbud och avtalsbekräftelser samt att utvärdera motpartens handlingar.
Under utbildningen går vi igenom AB 04 kapitelvis med diskussioner, exempel och praktikfall.

INNEHÅLL:
- Avtalsrätt och entreprenadrätt.
- Behov av entreprenadföreskrifter.
- Entreprenadformer, totalentreprenad.
- Utformning av förfrågningshandlingar.
- Funktionskrav, tekniska lösningar, referensobjekt och reservationer.
- Koppling till AMA.

Kursen passar dig som är:
Beställare och utövare av byggnads, anläggnings- och installationsentreprenader via upphandlingsformen totalentreprenad.

I priset ingår:
Lunch, fika, kursdokumentation och utbildningsintyg.

Kurstillfällen

Just nu finns det inga kommande kurstillfällen för denna kurs.

Pris

Medlemspris
4.600 kr ex moms
Icke-medlemmar
5.700 kr ex moms