user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Entreprenadjuridik ABT 06, 1 dag

Kursen ABT06 (Allmänna bestämmelser för totalentreprenader 06) är en utbildning som ger kunskaper om tillämpning avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten.

Beskrivning

ABT 06 ställer stora krav på beställarens och projektörens/entreprenörens förmåga att formulera förfrågningsunderlag, funktionskrav, tekniska lösningar, anbud och avtalsbekräftelser samt att utvärdera motpartens handlingar.
Entreprenadformen innebär att entreprenören i förhållande till beställaren svarar både för projektering och utförande.

INNEHÅLL:
- Avtalsrätt och Entreprenadrätt.
- Behov av entreprenadföreskrifter.
- Entreprenadformen totalentreprenad.
- Utformning av förfrågningshandlingar.
- Funktionskrav, tekniska lösningar, referensobjekt, reservationer.
- Koppling till AMA.

Kursen passar dig som är:
Beställare och utförare av byggnads, anläggnings- och installationsentreprenader via upphandlingsformen totalentreprenad.

I priset ingår:
Lunch, fika, kursdokumentation och utbildningsintyg.

Kurstillfällen

Just nu finns det inga kommande kurstillfällen för denna kurs.

Pris

Medlemspris
4.600 kr ex moms
Icke-medlemmar
5.700 kr ex moms