user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Heta arbeten, 1 dag

Heta Arbeten® är ett samlingsnamn för arbetsmoment som medför uppvärmning eller gnistbildning och som kan riskera att orsaka brand.

Beskrivning

Arbeten som svetsning, skärning, lödning eller arbeten med snabbroterande verktyg ingår i samlingsnamnet Heta Arbeten®. Du som utför heta arbeten kallas för hetarbetare. Innan Heta Arbeten® kan utföras måste tre funktioner finnas bemannade. En tillståndsansvarig är den som ger hetarbetaren skriftligt tillstånd att utföra arbetet. Om en tillståndsansvarig ger tillstånd återkommande krävs ett giltigt certifikat.
Brandvaktens uppgift är att bevaka så att brand inte uppstår, även brandvakten ska inneha ett giltigt certifikat.
För att få utföra Heta Arbeten® krävs ett giltigt certifikat.

Samtliga stora försäkringsbolag i Sverige ställer krav på att Heta Arbeten® skall utföras av certifierade hetarbetare. Kraven regleras i försäkringsbolagens försäkringsvillkor.
Kursen avslutas med ett skriftligt kunskapsprov.

INNEHÅLL:
- Lagar och föreskrifter.
- Brandrisker.
- Säkerhetsregler.
- Brands uppkomst och förebyggande.
- Släckutrustning och släckmedel.
- Praktisk släckövning.

Kursen passar dig som:
Ska utföra heta arbeten.

I priset ingår:
Lunch, fika, kursdokumentation, certifikat och registrering på ID06.

Certifikatets giltighet: 5 år


Kurstillfällen

Just nu finns det inga kommande kurstillfällen för denna kurs.

Pris

Medlemspris
3.300 kr ex moms
Icke-medlemmar
3.900 kr ex moms