user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö, 1 dag

Det här är kursen för dig som vill lära dig hur man påbörjar sitt arbete med företagets ledningssystem. Vi tar avstamp i ISO-standarderna för kvalitet och miljö och får lära oss hur man systematiskt arbetar med förbättring av verksamheten inom dessa områden.

Beskrivning

Kursen beskriver vad ett företags ledningssystem är och hur du med det som verktyg kan förbättra effektivitet och kvalitet i verksamheten. Vi förklarar kort hur och varför man bör ta fram företags policys, definiera verksamhetens processer och fastställa rutiner. Du får också bekanta dig med MEs eget webbaserade verktyg: ME ledningssystem.

Kursen passar dig som är:
Företagsledare/vd, personaladministratör, kvalitets/miljöansvarig.

Antalet kursplatser är begränsat och abonnenter på ME-ledning har förtur till utbildningen.

I priset ingår:
Lunch, fika och kursdokumentation.

Kurstillfällen

Just nu finns det inga kommande kurstillfällen för denna kurs.

Pris

Medlemspris
4.000 kr ex moms
Icke-medlemmar
6.000 kr ex moms