user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Ritningsläsning, 1 dag

Denna kurs ger dig grundläggande kunskaper och färdigheter i ritningsläsning med fokus på markbyggnad, grundläggning och VA-arbeten.

Beskrivning

Med en bredare kunskap i hur ett projekt växer fram under projekteringen och genom att förstå ritningar kan man undvika många fel under utförandet. Intresserade och väl insatta yrkesarbetare känner sig mer delaktiga och vågar ta ansvar om de har kunskap i hur man läser ritningsunderlag.

Under dagen följer vi de olika delarna i ett projekt där du får egna ritningar att jobba aktivt med. Vi tittar på både finplanering-, VA-, grundläggning- och gatubyggnadsritningar.

INNHEÅLL:
- Ritningshuvud, texter och stämpling.
- Skalan på en ritning och hur den påverkar storleken på ritningen.
- Symboler och förklaringar.
- Revideringar och vilken ritning som gäller.
- Skillnaden på planer, profiler och sektioner.

Kursen passar dig som är:
Anläggare, maskinförare, arbetsledare och övriga som medverkar vid mark- och anläggningsarbeten.

I priset ingår:
Lunch, fika, kursdokumentation och utbildningsintyg.

Kurstillfällen

Just nu finns det inga kommande kurstillfällen för denna kurs.

Pris

Medlemspris
4.000 kr ex moms
Icke-medlemmar
4.900 kr ex moms