user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Robust fiber, 1 dag

Den här kursen ger dig kunskap i att lägga fiber enligt den branschgemensamt överenskomna standarden - Robust fiber.

Beskrivning

Det har hittills inte funnits någon etablerad standard för hur ett fibernät bör förläggas. Det har lett till en stor variation kring hur nät anläggs och vilken kvalitet de håller. Det gäller exempelvis förläggningsdjup, märkning, val av kanalisation och förläggningstekniker.
Med minimikraven i anvisningarna finns nu en standard som kan ses som lägsta godtagbara nivå vid en förläggning av fiberinfrastruktur. Om alla nät var byggda efter denna standard skulle framtida underhåll och utveckling underlättas betydligt. Ett enhetligt sätt att bygga infrastruktur är ett sätt att skapa mer robusta nät.


INNEHÅLL:
- Förlägga fiber robust.
- Väderförhållanden.
- Terrängförhållande.
- Materialkunskap.
- Elektromagnetiska störningar.
- Vanliga handhavande fel.

Obligatorisk ID-kontroll, ta med giltigt ID eller körkort.
Tag gärna med egen surfplatta eller PC.

Kursen passar dig som är:
Maskinförare, anläggare och företagsledare.

I priset ingår:
Lunch, fika och kursdokumentation.

Kurstillfällen

Just nu finns det inga kommande kurstillfällen för denna kurs.

Pris

Medlemspris
3.200 kr ex moms
Icke-medlemmar
4.000 kr ex moms