user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

ME-skolan registrerar sina utbildningar på ditt ID06-kort

Med en enkelt knapptryckning kan platschefen kontrollera vilka utbildningar och behörigheter du har på ID 06-kortet. Se därför till att få dem registrerade där. ME-skolans utbildningar registreras på ditt kort så snart du avslutat kursen.

I dagsläget kräver arbetsmiljölagstiftningen att alla byggprojekt ska säkerställa att de medarbetare och underentreprenörer som är inne på bygget har nödvändig kompetens för de arbetsmoment som de utför. 

Du själv slipper oroa dig för borttappade eller glömda utbildningsbevis och intyg. Allt som behövs finns i ID06 kompetensdatabas.

I dagsläget kan ME-skolan registrera följande kurser på ditt kort efter att du gått kurs hos oss:

 • APV 1-2/ APV 3A/
 • BAS-P/BAS-U
 • Webbutbildning arbetsmiljö
 • Arbetsmiljö grund (BAM)
 • EBR/ESA
 • Första hjälpen/Hjärt och lungräddning
 • Heta arbeten
 • Säkra lyft
 • Motorkedjesåg
 • Rörläggning
 • Ritningsläsning

Mer information om Kompetensdatabasen

Krav på att utbildningar ska finnas i kompetensdatabasen

Peab, Skanska, Veidekke och JM har beslutat att använda ID06 kompetensdatabas för att säkerställa att de som vistas på arbetsplatserna har rätt behörighet för att utföra riskabla arbetsmoment. Systemet tillämpas från och med den 1 januari 2020.

Mer information om beslutet

Kontakta Karin eller Agneta på ME-skolan om du har frågor vilka utbildningar det gäller.

Publicerad den 23 augusti 2016
Uppdaterad den 18 december 2017