user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Allmänna villkor kurser/utbildningar

Anmälan

Anmälan kan göras på hemsidan, via telefon 08-762 70 74 eller e-post meskolan@me.se

Priser/betalningsvillkor

Deltagaravgiften inkluderar kursdokumentation, intyg, lunch och kaffe/förfriskningar om inte annat anges. Alla priser är exklusive moms. Vi reserverar oss för ev. prisändringar. Fakturering sker efter genomförd kurs/utbildning med betalningsvillkor 30 dagar netto.

Bokningsregler

Vid avbokning 10 dagar före kursstart eller senare, debiteras 1 000 kronor. Vid utebliven närvaro debiteras hela kursavgiften. Ovanstående gäller även vid sjukdom/olycksfall. Bokad kursplats kan överlåtas till annan person utan avgift.

Förhinder

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få antal deltagare, vid sjukdom/olycksfall hos kursledare/föreläsare eller förseningar med allmänna kommunikationer och liknande. Vid inställd kurs debiteras ingen deltagaravgift. Vi ersätter inga kostnader för kursdeltagare vid händelse av inställd kurs.

Uppdaterad den 6 november 2018