user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Allmänna villkor kurser/utbildningar

Anmälan

Anmälan kan göras på hemsidan, via telefon 08-762 70 74 eller e-post meskolan@me.se

Priser/betalningsvillkor

Deltagaravgiften inkluderar kursdokumentation, intyg, lunch och kaffe/förfriskningar om inte annat anges. Alla priser är exklusive moms. Vi reserverar oss för ev. prisändringar. Fakturering sker efter genomförd kurs/utbildning med betalningsvillkor 30 dagar netto.

Bokningsregler

Kursanmälan är bindande. Vid avbokning senare än två veckor innan kursstart debiteras halva kursavgiften. Vid avbokning senare än en vecka debiteras hela kursavgiften. Ovanstående gäller även vid sjukdom/olycksfall. Om du får förhinder och vill överlåta din plats till en ersättare inom företaget kan det göras utan avgift fram till dagen innan kursstart.

Förhinder

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få antal deltagare, vid sjukdom/olycksfall hos kursledare/föreläsare eller förseningar med allmänna kommunikationer och liknande. Vid inställd kurs debiteras ingen deltagaravgift. Vi ersätter inga kostnader för kursdeltagare vid händelse av inställd kurs.

Uppdaterad den 12 juni 2019