user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Foto: Tommy Östman

Praktikanter - bra för branschen, bra för dig

För att utbilda bra maskinförare behöver vi din hjälp som maskinentreprenör. Du är länken till verkligheten, både som blivande arbetsgivare och som den som kan erbjuda våra elever praktikplatser, eller arbetsplatsförlagt lärande, APL, som vi kallar det. Utan bra praktik blir utbildningen inte bra som helhet, hur duktiga vi än är på att utbilda våra elever på skolan.

Praktik redan från årskurs två

Maskinförarna på Bygg- och anläggningsprogrammet väljer inriktning till höstterminen i tvåan. Då börjar träningen med grävmaskin och hjullastare. 

Under våren i årskurs två får varje elev ta ett större ansvar för planering och genomförande av arbetsuppgifter som är vanliga i branschen. Det mesta av utbildningen sker på skolan, men nu är det också för första gången dags för praktik. 

I årskurs tre får eleverna arbeta med projekt från början till slut. Alla gör ett gymnasiearbete som innehåller planering, genomförande och utvärdering av en arbetsuppgift som är viktig för yrket. När utbildningen är klar får eleven sin yrkesexamen och grundläggande högskolebehörighet om han eller hon valt till de ämnena. Då är de klara att börja göra nytta hos dig eller någon annan maskinentreprenör.

Alla elever behandlas efter sina förutsättningar

Vi vet att alla människor är olika. Det gör att vi alla behöver olika utmaningar för att nå våra mål. Då går grundutbildningen, som vi sköter, hand i hand med praktiken ute hos er i verkligheten. Vi kombinerar individanpassad utbildning, modern pedagogik och proffsiga lärare. Vi följer upp varje elev och vet var styrkor och förbättringsområden finns. Det gör att vi kan utmana våra elever att alltid försöka nå lite längre. Det har du nytta av längre fram.

Praktik med uppföljning

Vi vet att det man lär sig på praktiken är viktigt när man kommer ut i arbetslivet, därför är APL (praktik) en självklar och integrerad del i utbildningen. Alla våra elever får minst 15 veckor APL, men många gör fler än så. En del finns ute på arbetsplatser ända upp till hälften av utbildningstiden. 

Efter praktikperioden träffas lärare, elev och handledare för att prata om hur det har gått. Innan samtalet läser läraren elevens loggböcker och tar del av handledarens bedömning. Då blir samtalet meningsfullt för alla. Vi vet att eleven får en bra praktik, att vi kan sätta rättvisa betyg och att du som företagare får en kvittens på det som uppnåtts.

ME utbildar handledare med Skolverket

För att se till att vi har bra praktikplatser vill vi att de företag vi arbetar med ska ha utbildade handledare. Idag utbildar vi handledare i ett unikt samarbete tillsammans med Skolverket, men ME:s långsiktiga mål är att kunna utbilda dem i egen regi. På varje ME-skola finns en kvalitetsansvarig som ser till att eleven, företagen och skolan har samma bild av vad praktiken ska innehålla.

Hjälp branschen - och dig själv 

Vi vet att det tar tid att ta hand om praktikanter. Vi vet att de kommer att behöva ditt stöd. Därför vill vi att du låter någon, eller några, av dina medarbetare gå handledarutbildningen som tar några dagar i anspråk. Vi vet att tid är pengar, men också att du gör en bra investering på minst tre områden när du gör plats för praktikanter och ser till att du har goda handledare.

  1. Du gör en insats för branschen. Branschen växer och vi behöver fler maskinförare, du och ditt företag är en del av lösningen. 
  2. Du kan handplocka de bästa praktikanterna till din verksamhet när de är klara. Då vet du precis vad de har tränat på och kan göra, redan innan de börjar.
  3. Dina medarbetare får en utbildning som höjer deras kompetens och som gör att ditt företag får ut mer av varje APL-timme.

APL är bra för branschen, bra för eleverna och bra för dig som maskinentreprenör. 

APL-elever ger rätt till ersättning


Om du tar emot praktikanter och har valt att låta en eller flera i personalen få utbildning till handledare, kan du få statsbidrag. En utbildad handledare som tar emot elever som övergått till lärlingsutbildning har rätt till ersättning, både från ME-skolan och från andra fordonsutbildningar.  Idag är den ersättningen upp till 5 000 kronor per termin och elev som företaget tar emot. Till det kommer en grundersättning på 16 750 kronor som ska täcka ökade utgifter. Ett företag som har utbildade handledare kan alltså få totalt 21 750 kronor per elev för sitt engagemang.

Kan du erbjuda en praktikplats?

Om du är intresserad av att ställa upp med en praktikplats, eller har frågor runt detta, kontakta Olof Jacobsson på ME-skolan, olof.jacobsson@me.se, telefon 019-19 57 53 eller 072-225 98 07.

Uppdaterad den 18 oktober 2018

Komvuxutbildning till maskinförare

Efterfrågan på maskinförare är stor. Vår utbildning är nära kopplad till branschens företag och gör dig eftertraktad på arbetsmarknaden. Efter utbildningen kan du få ett fritt och roligt jobb i en bransch i stark utveckling.

Gymnasieutbildning för maskinförare - Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)

Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) är gymnasieutbildningen för dig som brinner för att köra maskiner och vill komma igång och jobba direkt efter examen. På Bygg- och anläggningsprogrammet med inriktning Anläggningsfordon tillbringar du mycket tid i maskinerna. Du får praktik hos företagen i trakten och undervisning för körkort klass B ingår. Du kan även välja till ämnen som ger dig behörighet för högskolestudier.

Vem får köra grävmaskin?

I vår bransch ställer myndigheter, beställare och kollektivavtal krav på kunskaper, utbildning och kompetens för den som ska köra en grävmaskin eller andra anläggningsmaskiner. Kraven kan variera beroende på om föraren är en egenföretagare eller anställd, vem som är beställare och var arbetet ska utföras.