user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Foto: Tommy Östman

Praktikanter - bra för branschen, bra för dig

För att utbilda bra maskinförare behöver vi din hjälp som maskinentreprenör. Du är länken till verkligheten, både som blivande arbetsgivare och som den som kan erbjuda våra elever praktikplatser, eller arbetsplatsförlagt lärande, APL, som vi kallar det. Utan bra praktik blir utbildningen inte bra som helhet, hur duktiga vi än är på att utbilda våra elever på skolan.

Praktik ger duktiga maskinförare

Vi vet att det man lär sig på praktiken är viktigt när man kommer ut i arbetslivet, därför är APL (praktik) en självklar och integrerad del i utbildningen. Alla våra elever får minst 15 veckor APL, men många gör fler än så. En del finns ute på arbetsplatser ända upp till hälften av utbildningstiden. 

Du blir utbildad handledare av Skolverket

För att se till att du ska kunna ge en så bra praktikplats som möjligt vill vi att de företag vi arbetar med ska ha utbildade handledare. Idag utbildar vi handledare i ett unikt samarbete tillsammans med Skolverket, men ME:s långsiktiga mål är att kunna utbilda i egen regi. På varje ME-skola finns en kvalitetsansvarig som ser till att eleven, du som handledare och skolan har samma bild av vad praktiken ska innehålla.

Hjälp branschen - och dig själv 

Vi vet att det tar tid att ta hand om praktikanter. Vi vet att de kommer att behöva ditt stöd. Därför vill vi att du låter någon, eller några, av dina medarbetare gå handledarutbildningen som tar några dagar i anspråk. Vi vet att tid är pengar, men också att du gör en bra investering på minst tre områden när du gör plats för praktikanter och ser till att du har goda handledare.

  1. Du gör en insats för branschen. Branschen växer och vi behöver fler maskinförare, du och ditt företag är en del av lösningen. 
  2. Du kan handplocka de bästa praktikanterna till din verksamhet när de är klara. Då vet du precis vad de har tränat på och kan göra, redan innan de börjar.
  3. Dina medarbetare får en utbildning som höjer deras kompetens och som gör att ditt företag får ut mer av varje APL-timme.

APL är bra för branschen, bra för eleverna och bra för dig som maskinentreprenör. 

APL-elever ger rätt till ersättning


Om du tar emot praktikanter och har valt att låta en eller flera i personalen få utbildning till handledare, kan du få statsbidrag. En utbildad handledare som tar emot elever som övergått till lärlingsutbildning har rätt till ersättning, både från ME-skolan och från andra fordonsutbildningar.  Idag är den ersättningen upp till 5 000 kronor per termin och elev som företaget tar emot. Till det kommer en grundersättning på 16 750 kronor som ska täcka ökade utgifter. Ett företag som har utbildade handledare kan alltså få totalt 21 750 kronor per elev för sitt engagemang.

Kan du erbjuda en praktikplats?

Om du är intresserad av att ställa upp med en praktikplats, eller har frågor runt detta, kontakta Olof Jacobsson på ME-skolan, olof.jacobsson@me.se, telefon 019-19 57 53 eller 072-225 98 07.

Uppdaterad den 18 december 2018

Komvuxutbildning till maskinförare

Efterfrågan på maskinförare är stor. Vår utbildning är nära kopplad till branschens företag och gör dig eftertraktad på arbetsmarknaden. Efter utbildningen kan du få ett fritt och roligt jobb i en bransch i stark utveckling.

ME Utbildningscenter

På ME Utbildningscenter erbjuder ME-skolan maskinförarutbildning för ungdomar och vuxna. Här kan du också göra kompetensprov och komplettera ditt yrkesbevis för fler maskiner. Här förlägger vi också kurser och andra utbildningar som hålls av ME-skolan.

Om ME-skolan

ME-skolan erbjuder företagsanpassade kurser inom de flesta områden för dig som arbetar i branschen. För att göra kompetensprov eller komplettera ditt yrkesbevis är du också välkommen till oss. Vi finns över hela landet och genomför både öppna och företagsanpassade kurser nära dig. Vi erbjuder också utbildningarna, både till maskinförare på gymnasiets Bygg- och anläggningsprogram och genom den kommunala vuxenutbildningen.

Skaffa yrkesbevis/förarbevis

Ett yrkesbevis visar att du har den kunskap som krävs för att köra anläggningsmaskiner. Det finns olika vägar till yrkesbeviset. Du kan styrka din erfarenhet (validera) och bredda din utbildning på ME Utbildningscenter.

Gymnasieutbildning för maskinförare - Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)

Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) är gymnasieutbildningen för dig som brinner för att köra maskiner och vill komma igång och jobba direkt efter examen. På Bygg- och anläggningsprogrammet med inriktning Anläggningsfordon tillbringar du mycket tid i maskinerna. Du får praktik hos företagen i trakten och undervisning för körkort klass B ingår. Du kan även välja till ämnen som ger dig behörighet för högskolestudier.

Vem får köra grävmaskin?

I vår bransch ställer myndigheter, beställare och kollektivavtal krav på kunskaper, utbildning och kompetens för den som ska köra en grävmaskin eller andra anläggningsmaskiner. Kraven kan variera beroende på om föraren är en egenföretagare eller anställd, vem som är beställare och var arbetet ska utföras.