user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Vi är organisationen för landets företagare
med anläggningsmaskiner

ME är bransch- och arbetsgivarorganisationen för maskinentreprenörer. ME företräder och stödjer medlemmarna och arbetar för branschens utveckling. Vi verkar för fri företagsamhet och en sund marknadsekonomi och bevakar och påverkar branschens arbetsmarknadspolitiska frågor. Läs mer

Jag vill bli medlem

ME ska utveckla organisationen

Att fortsätta arbetet med att utveckla organisationen var det genomgående temat på Maskinentreprenörernas förbundsstämma som hölls på Arlanda den 19 maj. Förändringar och förbättringar behövs och den nya styrelsen fick uppdraget att gå vidare med det arbetet.