user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Vi är organisationen för landets företagare
med anläggningsmaskiner

ME är bransch- och arbetsgivarorganisationen för maskinentreprenörer. ME företräder och stödjer medlemmarna och arbetar för branschens utveckling. Vi verkar för fri företagsamhet och en sund marknadsekonomi och bevakar och påverkar branschens arbetsmarknadspolitiska frågor. Läs mer

Jag vill bli medlem

GPS i maskin - förhandla och få en dekal

Kom i håg att MBL-förhandla med facket innan du börjar använda positioneringssystem i maskiner eller bilar. För att få dekaler att märka upp maskinerna med som visar att GPS används, måste du skicka in ett undertecknat förhandlingsprotokoll till oss.