user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Vi är organisationen för landets företagare
med anläggningsmaskiner

ME är bransch- och arbetsgivarorganisationen för maskinentreprenörer. ME företräder och stödjer medlemmarna och arbetar för branschens utveckling. Vi verkar för fri företagsamhet och en sund marknadsekonomi och bevakar och påverkar branschens arbetsmarknadspolitiska frågor. Läs mer

Jag vill bli medlem

Framtidens maskinförare utbildas i Varberg

Gymnasiet Peder Skrivares Skola i Varberg startaren maskinförarutbildning i samarbete med Maskinentreprenörerna (ME). Maskinförarutbildningen sker i ME-skolans regi med moderna maskiner från Caterpillar.

På sikt ska ett ME Utbildningscenter för maskinentreprenörer i regionen utvecklas på skolan.

Läs mer om utbildningen