PrintLogo
Förbund / Om ME / Presentation av ME

ME – organisationen för landets företagare med anläggningsmaskiner

Hampe Mobärg, VD

Maskinentreprenörerna (ME) är landets ledande bransch- och arbetsgivarorganisation för maskinentreprenörer. ME företräder och stödjer medlemmarna och arbetar för branschens utveckling. Vi verkar för fri företagsamhet och en sund marknadsekonomi och bevakar och påverkar branschens arbetsmarknadspolitiska frågor. ME fungerar många gånger som remissinstans i branschaktuella ämnen. Vi informerar, engagerar, påverkar och utbildar.

Medlemsföretagen i ME utvecklar genom sina tjänster samhällets infrastruktur. Företagen syns varje dag när de utför sina uppdrag såsom

  • anläggning av motorväg
  • byggande av cykelväg
  • snöröjning
  • stormens fallna träd tas bort
  • bredband grävs ned
  • bostadsområden får nya vatten- och avloppsledningar
  • malmbrytning i gruvorna
  • lastning av gods
  • bergkrossning
  • rivning av hus

ME = kvalitet

Medlemsföretagen i ME är bundna av kollektivavtal om de har anställda medarbetare, samtidigt som de är registrerade och innehar F-skattsedel. Detta betyder trygghet och kvalitet för den som anlitar ett ME-företag.