user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Utländska underentreprenörer eller bemanningsföretag

När du ska anlita utländska underentreprenörer eller ett bemanningsföretag gäller samma regler som för svenska.

Logga in för att ta del av hela innehållet

Vill du bli medlem du också?
Läs mer om fördelarna här

Bemanningsverksamhet

ME saknar en överenskommelse med facken om bemanningsverksamhet. Uthyrning av personal utan maskin kan inte ske inom ME-medlemskapet. Inhyrning kan ske efter MBL-förhandling.

Huvudentreprenörsansvar

Huvudentreprenörsansvar gäller på Byggnads och Sekos avtalsområden. Det innebär att om du är huvudentreprenör är du också ansvarig att bevaka att regler och avtal följs på arbetsplatsen, även av dina underentreprenörer.

Underentreprenör eller bemanningsföretag – vad gäller?

Du måste förhandla med facket första gången du anlitar en underentreprenör eller ett bemanningsföretag. Men det finns undantag om underentreprenören är medlem i ME eller om du anlitar någon från en maskinförmedling. Är du underentreprenör? Ett medlemskap i ME är det enklaste sättet att bli godkänd som underentreprenör!