user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Anlita utländska underentreprenörer eller bemanningsföretag

När du ska anlita utländska underentreprenörer eller ett bemanningsföretag gäller samma regler som för svenska.

Kollektivavtalets regler gäller på samma sätt som när du anlitar svenska underentreprenörer eller bemanningsföretag. Om bolaget inte är medlemmar i ME ska en MBL-förhandling genomföras med facket innan bolaget får anlitas. Vid MBL-förhandlingen kontrolleras nedanstående punkter, framför allt med avseende på att bolaget tillämpar kollektivavtalad lön, arbetstid med mera.

Vid MBL-förhandlingen kontrolleras:

  • godkännande för F-skatt
  • registrering för moms
  • bolagsregistreringsbevis
  • kollektivavtal för aktuellt arbete. Obs: (kravet på kollektivavtal gäller inte för så kallade "enmansföretag".)
  • att bolaget inte har pågående lönetvister med anställd
  • trafiktillstånd, där sådant erfordras krävs enligt lag.

Läs även Anlita underentreprenör.

Ett utländskt bolag med entreprenadmaskinverksamhet som vill söka medlemskap i ME måste ha ett fast driftsställe i Sverige, till exempel en filial. Ett bemanningsföretag behöver normalt ett kollektivavtal för bemanningsverksamhet, LO-bemanningsavtalet.

Publicerad den 12 oktober 2020
Uppdaterad den 12 oktober 2020