user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Mallar, checklistor, dokument

Foto: Tommy Östman

Som medlem kan du här enkelt och snabbt ladda ner blanketter eller informationsmaterial du behöver i din verksamhet.

Ladda ner direkt

Här på sidan hittar du en sammanställning över samtliga blanketter och trycksaker. Klicka på länkarna och ladda ner direkt.

Trycksaker att beställa

Vill du ha fler exemplar av ME:s dekal/klistermärke till maskinen,  ME-handboken eller våra kollektivavtal?

Beställ här, ME:s webbshop

Inför anställning

 • Anställningsavtal Entreprenadmaskinavtalet – Byggnads (pdf)
  Detta dokument är en mall för anställningsavtal (ej att förväxla med anställningsintyg). Dokumentet består av fyra sidor, där den första är instruktioner till dig som arbetsgivare och resterande tre är själva anställningsavtalet/anställningsbeviset.
 • Anställningsavtal Gruventreprenadavtalet – IF Metall (pdf)
  Detta dokument är en mall för anställningsavtal (ej att förväxla med anställningsintyg). Dokumentet består av fyra sidor, där den första är instruktioner till dig som arbetsgivare och resterande tre är själva anställningsavtalet/anställningsbeviset.
 • Anställningsavtal Maskinföraravtalet – Seko (pdf)
  Detta dokument är en mall för anställningsavtal (ej att förväxla med anställningsintyg). Dokumentet består av fyra sidor, där den första är instruktioner till dig som arbetsgivare och resterande tre är själva anställningsavtalet/anställningsbeviset.
 • Anställningsavtal Tjänstemannaavtalet – Unionen, Ledarna, Sveriges Ingenjörer (pdf)
  Detta dokument är en mall för anställningsavtal (ej att förväxla med anställningsintyg). Dokumentet består av fyra sidor, där den första är instruktioner till dig som arbetsgivare och resterande tre är själva anställningsavtalet/anställningsbeviset.
 • Anställningsavtal Torvavtalet – IF Metall (pdf)
  Detta dokument är en mall för anställningsavtal (ej att förväxla med anställningsintyg). Dokumentet består av fyra sidor, där den första är instruktioner till dig som arbetsgivare och resterande tre är själva anställningsavtalet/anställningsbeviset.
 • Befattningsbeskrivning (pdf)
  I befattningsbeskrivningen framgår vilka arbetsuppgifter, ansvarsområde och befogenheten den anställde har. Avser främst tjänstemän.
 • Elevintyg-BYN (word)
  Intyg för att elev/arbetstagare ska få framföra maskin utan e-bok och utbildningsintyg.

Under anställning

Avsluta anställning

Underentreprenör

 • Rapportering UE (Word)
  Blanketten gör det enkelt att rapportera entreprenadskedjan till beställaren om du själv anlitar UE. Blanketten ska användas på Byggnads och Sekos avtalsområden; (Entreprenadmaskinavtalet & Maskinföraravtalet)
 • UE 2021 Entreprenadmaskinavtalet (pdf)
  När du anlitar en underentreprenör för arbeten som kan utföras på Entreprenadmaskinavtalets tillämpningsområde ska du använda denna blankett.
 • UE 2021 Maskinföraravtalet (pdf)
  När du anlitar en underentreprenör för arbeten som kan utföras på Maskinföraravtalets tillämpningsområde ska du använda denna blankett.

Ekonomi

Policy

 • Alkohol- och drogpolicy exempel (pdf)
  Eftersom det finns många aspekter som ska inkluderas och det kan vara svårt att komma igång kan du ta hjälp av detta exempel för att få inspiration.
 • Exempel IT-policy (pdf)
  Eftersom det finns många aspekter som ska inkluderas och det kan vara svårt att komma igång kan du ta hjälp av detta exempel för att få inspiration.
 • Exempel mobilpolicy (pdf)
  Vi har tagit fram ett exempel på hur en mobilpolicy kan vara utformad. Alla punkter kanske inte berör företaget, men är exempel på hur man kan fundera över och fatta beslut kring i sin policy.
 • Policy personalliggare exempel (pdf)
  I det här exemplet på policy får du ett textförslag som kan användas som mall för upprättande av egna riktlinjer på företaget.
 • Policy sociala medier exempel (pdf)
  I det här exemplet på policy får du ett textförslag som kan användas som mall för upprättande av egna riktlinjer på företaget.
 • Tjänstebilspolicy exempel (pdf)
  Eftersom det finns många aspekter som ska inkluderas och det kan vara svårt att komma igång kan du ta hjälp av detta exempel för att få inspiration.

GDPR

Standardavtal för köp av maskin

Standardavtal entreprenad

Standardavtal uthyrning

Kvalitet

Arbetsmiljö

Arbetsmiljö – Folder/trycksak

Elsäkerhet

Miljö

 • Kontrollplan enskilda avlopp (pdf)
  Logga in för att ta del av kontrollplanen som innehåller checklista med kontrollpunkter för anläggande av avlopp med markbädd eller infiltration.
 • Miljöplan (pdf)
  Logga in för att ta del av mall för miljöplan baserat på Trafikverkets och storstädernas miljökrav. OBS blanketten är inte ifyllnadsbar utan måste skrivas ut.
 • Riskanalys miljö exempel (pdf)
  Logga in för att ta del av en blankett som kan användas för riskbedömning med miljöfokus. Blanketten innehåller exempel på olika miljörisker. Ändra risker och åtgärder så att den passar din verksamhet och det uppdrag du ska utföra.

Sprängning

Uppdaterad den 29 april 2024

Relaterat innehåll