user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Vi är organisationen för landets företagare
med anläggningsmaskiner

ME är bransch- och arbetsgivarorganisationen för maskinentreprenörer. ME företräder och stödjer medlemmarna och arbetar för branschens utveckling. Vi verkar för fri företagsamhet och en sund marknadsekonomi och bevakar och påverkar branschens arbetsmarknadspolitiska frågor. Läs mer

Jag vill bli medlem

 

Ny elsäkerhetslag

Enligt den nya elsäkerhetslag som trädde i kraft 1 juli måste företag som arbetar med elinstallationer, bland annat markförlagd kabel, registrera sig på elsäkerhetsverkets hemsida. Företaget måste även ha ett program för egenkontroll.
Foto: Vattenfall Eldistribution