user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Vi lägger grunden för Sverige

ME är bransch- och arbetsgivarorganisationen för landets maskinentreprenörer.

Vi är organisationen för landets företagare med anläggningsmaskiner

ME är bransch- och arbetsgivarorganisationen för maskinentreprenörer. ME företräder och stödjer medlemmarna och arbetar för branschens utveckling. Vi verkar för fri företagsamhet och en sund marknadsekonomi och bevakar och påverkar branschens arbetsmarknadspolitiska frågor. Om ME

Medlemskap i Maskinentreprenörerna

Stärk din position i branschen. Som medlem får du rådgivning, stöd och rabatter som hjälper dig i din vardag. Så att du sparar både tid och pengar.

Jag vill bli medlem