user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Bemanningsverksamhet

ME saknar en överenskommelse med facken om bemanningsverksamhet. Uthyrning av personal utan maskin kan inte ske inom ME-medlemskapet. Inhyrning kan ske efter MBL-förhandling.

Maskinentreprenörerna saknar en central överenskommelse med facken om bemanningsverksamhet, det vill säga våra avtal täcker inte den sortens verksamhet. Uthyrning av personal utan maskiner kan inte ske inom ME-medlemsskapet, i så fall hänvisar vi till Almega.

Inhyrning av personal kan ske efter förhandling enligt MBL § 38. Facket har då vetorätt endast om bemanningsföretaget inte är kollektivavtalsanslutet (och inte ens alltid då) eller på annat sätt missköter sig. Huvudregeln är att bemanningsföretag ska vara anslutna till Almega.

In- och utlåning av personal kan däremot fungera mellan ME-företag.

Publicerad den 12 oktober 2020
Uppdaterad den 12 oktober 2020