user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Foto: Mostphotos

Anställa för snöröjning där nattarbete kan ingå - vad gäller?

Snöröjning är per definition en behovsstyrd verksamhet, snöar det så finns det jobb, annars inte. Kollektivavtalen innehåller dessvärre ingen anställningsform för rena behovsanställningar, det vill säga det som i bland kallas "timanställningar".

Den aktuella anställningsformen för en medarbetare som ska anlitas för kortare anställningar i samband med snöröjning är därför allmän visstidsanställning, AVA. Praktisk innebär detta att en rad anställningsavtal kan komma att behövas upprättas, vilket såklart är ett administrativt problem. Använd mall för anställningsavtal (kryssa för allmän visstid).

Blankett anställningsavtal 

Maskinföraravtalet/Torvavtalet

Entreprenadmaskinavtalet

Gruventreprenadavtalet

Anställningsform

Anställningsformen allmän visstid kan alltså användas för kortare anställningar vid behov. Anställningsformen får användas fritt upp till sammanlagt 24 månaders anställningstid under en period på 5 år. Som alternativ till AVA kan man också lokalt försöka komma överens med facket om andra typer av tidsbegränsade anställningar, här är det alltså möjligt att föreslå andra lösningar.

Avlöningsform är som huvudregel alltid månadslön. Timlön får tillämpas vid kortvarigt arbete på sammanlagt max en månad. Omräkningsfaktorn månadslön till timlön är 174.

Snöröjning kan av lätt insedda skäl sällan schemaläggas, det är i stället fråga om beredskap eller en rent behovsstyrd inkallelse av resurser. Om i undantagsfall behov finns av att schemalägga arbete mer än 4 nätter per 4-veckorsperiod krävs dock en lokal överenskommelse med facket. Påkalla förhandling om schemat i god tid inför förläggning.

Utöver ovanstående gäller givetvis att kör- och vilotidsreglerna måste följas vid schemaläggning och beredskap, se länk nedan.

Regler och vägledning för kör- och vilotider 

Se även sammanfattad information om kör- och vilotidsregler

Har du frågor?

Kontakta vår rådgivning på 010-256 99 99, måndag-torsdag 8-18, fredag  8-16. Eller maila oss på radgivning@me.se. Skriv organisationsnummer i ämnesraden för snabb service!

Uppdaterad den 12 december 2018

Relaterade sidor

Kör- och vilotider vid snöröjning

Transportstyrelsen har övertagit tillsynsansvaret kring kör- och vilotidsreglerna. Myndigheten har meddelat att den inte kommer att medge några undantag från reglerna om dygnsvila vid blandad körning i samband med snöröjning.

Se över din arbetsstyrka inför vintersäsongen

När hösten och vintern närmar sig är det dags att se över hur du kan hålla din arbetsstyrka med jobb under vintern. Fundera på om det är dags för uppsägning av medarbetare på grund av arbetsbrist.