user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Foto: Mostphotos

Anställa för snöröjning där nattarbete kan ingå - vad gäller?

Snöröjning är en behovsstyrd verksamhet. Snöar det, så finns det jobb, annars inte. Våra kollektivavtal innehåller dessvärre ingen anställningsform för rena behovsanställningar, det vill säga det som i bland kallas "timanställningar". Så här kan ni lösa det.

Den aktuella anställningsformen för en medarbetare som ska anlitas för kortare anställningar i samband med snöröjning blir därför det som heter allmän visstidsanställning. Av den anledningen behöver ni upprätta ett anställningsavtal.

Använd MEs mallar för anställningsavtal och glöm inte att kryssa i för allmän visstid.

Blankett anställningsavtal 

Maskinföraravtalet MFA /Torvavtalet TA (pdf)

Entreprenadmaskinavtalet EMA (pdf)

Gruventreprenadavtalet GEA (pdf)

Anställningsform allmän visstid

Anställningsformen allmän visstid kan du alltså använda för kortare anställningar vid behov. Den här anställningsformen får ni använda fritt upp till sammanlagt 24 månaders anställningstid under en period på 5 år. Som alternativ till allmän visstidsanställning kan ni också lokalt försöka komma överens med facket om andra typer av tidsbegränsade anställningar, här är det alltså möjligt att föreslå andra lösningar.

Avlöningsform är som huvudregel månadslön. Timlön får tillämpas vid kortvarigt arbete på sammanlagt max en månad. Omräkningsfaktorn månadslön till timlön är 174.

Snöröjning kan naturligtvis inte heller schemaläggas, utan det är i stället fråga om beredskap eller en behovsstyrd inkallelse av resurser. Om ni i undantagsfall har behov av att schemalägga arbete mer än 4 nätter per 4-veckorsperiod krävs dock en lokal överenskommelse med facket. Påkalla förhandling om schemat i god tid inför förläggning.

Utöver ovanstående gäller givetvis att kör- och vilotidsreglerna måste följas vid schemaläggning och beredskap, se länk nedan.

Regler och vägledning för kör- och vilotider Transportstyrelsen 

Se även sammanfattad information om kör- och vilotidsregler

Har du frågor?

Kontakta vår rådgivning på 010-256 99 99, måndag-fredag 8-16. Eller maila oss på radgivning@me.se. Skriv organisationsnummer i ämnesraden för snabb service!

Uppdaterad den 17 september 2020

Relaterade sidor

Kör- och vilotider samt färdskrivare

Det finns gemensamma EU-regler för kör- och vilotider. Syftet är att dina anställda ska ha goda arbetsförhållanden och att vi som maskinentreprenörer ska kunna konkurrera på lika villkor.

Se över din arbetsstyrka inför vintersäsongen

När hösten och vintern närmar sig är det dags att se över hur du kan hålla din arbetsstyrka med jobb under vintern. Fundera på om det är dags för uppsägning av medarbetare på grund av arbetsbrist.

Anlita underentreprenör eller bemanningsföretag – vad gäller?

Du måste förhandla med facket första gången du anlitar en underentreprenör eller ett bemanningsföretag. Men det finns undantag om underentreprenören är medlem i ME eller om du anlitar någon från en maskinförmedling. Är du underentreprenör? Ett medlemskap i ME är det enklaste sättet att bli godkänd som underentreprenör!