user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Hantera olyckor och tillbud i företaget

Tillbud som inträffar i företaget ska utredas internt och olyckor ska som regel anmälas till Arbetsmiljöverket, Försäkringskassan och AFA Försäkringar. Även särskilt allvarliga tillbud som hade kunnat leda till personskada ska anmälas till Arbetsmiljöverket.

Skillnaden på tillbud och olycka

Tillbud är en händelse som hade kunnat leda till personskada, till exempel att någon halkar men utan att skada sig.

Ett allvarligt tillbud är när det har inneburit en allvarlig fara för någons liv eller hälsa. Ett allvarligt tillbud kan till exempel vara ett ras nära en medarbetare vid schaktning eller ett tappat redskap på en arbetsplats där arbetstagare arbetar på marken kring maskinen. 

Både olyckor och tillbud kan även vara av psykosocial art, till exempel hot om våld eller när en person hamnat i chock.

En olycka är någon faktiskt har skadat sig, oavsett om det har varit allvarligt eller inte. Enklare sårskadador, stukning eller sträckning är exempel på skador som ni inte behöver anmäla, enligt Arbetsmiljöverket. 

Utred tillbud och olyckor internt

Du som arbetsgivare är skyldig att utreda olyckor och tillbud internt för att ta reda på orsaken. Om det finns behov av det ska ni sätta in förebyggande åtgärder. De åtgärder som ni inte kan genomföra omedelbart ska ni lägga in i en handlingsplan.

Gratis webbtjänst för att hantera tillbud i företaget

Du som medlem i Maskinentreprenörerna har kostnadsfritt tillgång till ett webbaserat system som stödjer det systematiska arbetet med att rapportera, följa upp och åtgärda händelser. Det så kallade IA-systemet är skapat för att hantera avvikelser, incidenter och olyckor i företaget. Förutom att det ger ditt företag en smidig intern hantering av tillbud och avvikelser, får du tillgång till branschgemensam statistik som du kan använda i det förebyggande arbetet. Du får också tillgång till kostnadsfria grund- och fortsättningsutbildningar i systemet samt fri assistans via en supportdesk. 

Till AFA försäkring och IA-systemet

Rapportera till Arbetsmiljöverket, Försäkringskassan och AFA

Allvarliga olyckor och tillbud ska du som arbetagivare rapportera till Arbetsmiljöverket direkt. 

En olycka som samtidigt drabbat flera arbetstagare ska också anmälas, även om någon arbetstagare inte har skadats allvarligt. Arbetsskador (arbetsolyckor och arbetssjukdom) ska anmälas till Försäkringskassan och AFA Försäkring. Det är arbetstagaren som ska göra anmälan, men blanketten ska kompletteras med anställningsuppgifter samt skrivas under av arbetsgivaren.

Tjänsten Anmäl arbetsskada är gemensam för Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan.

Anmäl arbetsskada

Har du frågor?

Kontakta vår rådgivning på 010-256 99 99, vardagar 8-16. Eller maila oss på radgivning@me.se. Skriv organisationsnummer i ämnesraden för snabb service!

Uppdaterad den 25 september 2020