user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Tjänstemännens arbetsmiljö

Maskinentreprenörerna samt övriga arbetsgivar- och fackförbund som tecknar tjänstemannaavtalet har tagit fram ett arbetsmaterial för att belysa tjänstemännens arbetsmiljö. Vad finns det för problem? Vad får dessa problem för konsekvenser? Och, kanske allra viktigast, hur kan problemen lösas?

Mer än den fysiska miljön

Arbetsmiljö förknippas ofta med den fysiska arbetsmiljön, särskilt inom bygg- och installationssektorn. Men när det kommer till chefer och tjänstemän så är det sällan den fysiska arbetsmiljön som är det som påverkar mest, snarare är det den psykosociala arbetsmiljön som spelar störst roll.

Här kan du som arbetsledare hämta material som är tänkt att användas för två kortare utbildningsgenomgångar:

Tjänstemäns arbetsmiljöträff 1

Tjänstemäns arbetsmiljöträff 2

Instruktionstext tjänstemän marbetsmiljöarbete

Materialet som du har framför dig är tänkt att användas under två tillfällen, á 45 minuter, för att uppnå bästa möjliga resultat. Använd materialet som ett underlag ert företag för att lyfta frågan om tjänstemäns arbetsmiljö. Vi är övertygade om att ni kan göra en stor vinst genom att använda er av det här materialet.

Har du frågor?

Kontakta vår rådgivning på 010-256 99 99, vardagar 8-16. Eller maila oss på radgivning@me.se. Skriv organisationsnummer i ämnesraden för snabb service!

Publicerad den 21 oktober 2019

Uppdaterad den 21 oktober 2019