user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Foto: Mostphotos

Kör- och vilotider vid snöröjning

Transportstyrelsen har övertagit tillsynsansvaret kring kör- och vilotidsreglerna. Myndigheten har meddelat att den inte kommer att medge några undantag från reglerna om dygnsvila vid blandad körning i samband med snöröjning.

Logga in för att ta del av hela innehållet

Vill du bli medlem du också?
Läs mer om fördelarna här

Läs också!

Utnyttja arbetstidsförkortningen i avtalen

Om dina medarbetare har arbetstidsförkortning kvar kan det vara läge att ta upp en diskussion om hur dessa timmar ska utnyttjas. Alternativet blir annars att ej utnyttjade timmar ska betalas ut i pengar.

Ordinarie arbetstid

Det är viktigt att fastställa den ordinarie arbetstiden på en arbetsplats eftersom de flesta regler kring arbetstid är beroende av detta mått, exempelvis övertid och mertid.