user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Avsluta anställning vid pension

Den 1 januari 2020 höjdes pensionsåldern från 67 till 68 år i lagen om anställningsskydd (LAS). Från den 1 januari 2023 sker en andra höjning, från 68 till 69 år. Dina medarbetare har alltså möjlighet att jobba kvar till 68 år om de vill.

Logga in för att ta del av hela innehållet

Vill du bli medlem du också?
Läs mer om fördelarna här

Tjänste- och avtalspension

De flesta som arbetar har, förutom allmän pension, en tjänstepension. Tjänstepension ingår i de kollektivavtalade försäkringarna. Arbetsgivaren betalar in tjänstepensionen för sina anställda.

Kollektivavtalade försäkringar

De kollektivavtalade försäkringarna kompletterar den allmänna pensionen samt ger ett extra försäkringsskydd till dina anställda. Beroende på om du har anställda arbetare eller tjänstemän gäller olika försäkringar och tjänstepensionslösningar.