user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Högsta och lägsta pensionsålder

Den 1 januari 2020 höjdes pensionsåldern från 67 till 68 år i lagen om anställningsskydd (LAS). Från den 1 januari 2023 sker en andra höjning, från 68 till 69 år. Dina medarbetare har alltså möjlighet att jobba kvar till 68 år om de vill.

När arbetstagaren har uppnått aktuell ålder kan arbetsgivaren genom ett förenklat uppsägningsförfarande säga upp arbetstagaren. Det krävs inte saklig grund vid uppsägning av en arbetstagare som uppnått 68 år. Arbetsgivaren kan ta upp frågan om avslut pga. pension i en vanlig MBL-förhandling eller enskilt underrätta och varsla arbetstagare och dennas fackförbund enligt 30 § LAS. De har då rätt till en överläggning. Tidigare räckte ett skriftligt besked till arbetstagaren, men nu gäller alltså lite andra rutiner.

Uppsägningstiden är en månad, Företrädesrätt till återanställning eller till högre sysselsättningsgrad gäller inte. Inte heller blir det fråga om att tillämpa turordningsreglerna. Uppsägningen kan inte heller ogiltigförklaras av arbetstagaren.

Har du mer frågor kring detta? Kontakta i så fall ME-rådgivningen.

Publicerad den 28 januari 2020
Uppdaterad den 28 januari 2020

Tjänste- och avtalspension

De flesta som arbetar har, förutom allmän pension, en tjänstepension. Tjänstepension ingår i de kollektivavtalade försäkringarna. Arbetsgivaren betalar in tjänstepensionen för sina anställda.

Kollektivavtalade försäkringar

De kollektivavtalade försäkringarna kompletterar den allmänna pensionen samt ger ett extra försäkringsskydd till dina anställda. Här hittar du information om de olika delarna som ingår i kollektivavtalad försäkring i det privata näringslivet.