user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Arbetsgivarstöd

Som arbetsgivare är det mycket att hålla reda på, och därför har vi samlat information som kan underlätta din vardag. Här hittar du svar på frågor om kollektivavtal, att anställa personal, löner och ersättningar med mera. För att snabbare hitta det du söker är det bra att välja ett aktuellt ämne eller område här under.

Välj ett ämne

 • Fora-fakturan, ta höjd för kommande extra premieavsättning

  I årets avtalsrörelse avtalade Seko och Byggnads med ME om att avstå från en del av löneutrymmet de kommande åren för att i stället göra extra pensionsavsättningar till kollektivanställda arbetare.
 • Kollektivavtalade försäkringar

  De kollektivavtalade försäkringarna kompletterar den allmänna pensionen samt ger ett extra försäkringsskydd till dina anställda. Här hittar du information om de olika delarna som ingår i kollektivavtalad försäkring i det privata näringslivet.
 • A-kassa för företagare (SHA)

  SHA är en a-kassa för företagare som är helt fristående från ME. Svenskt Näringsliv är dock representerade i dess styrelse.
 • Så här hänger anställningarna ihop

  AFA-försäkring har tagit fram sammanställning hur de kollektivavtalade försäkringarna är uppdelade på olika avtalsområden.
 • Tänk på detta när du anställer extrapersonal

  Vid vissa perioder under året kanske du anställer semestervikarier eller extrapersonal. Extrapersonal och semestervikarier som kommer från ett annat land för att jobba i Sverige omfattas också. Finfas guide hjälper dig som arbetsgivare att inte missa något.

Se även

Varför behöver du lönerapportera till Fora?

Vill du veta mer?

Varför behöver Fora få in slutliga löner i januari? Du hittar information i Fora´s nya film. 

Kollektivanpassade blanketter

Blanketter och mallar

Kom ihåg att ladda hem våra branschanpassade blanketter så gör du rätt från början exempelvis vid nyanställning och vid uppsägning. Vi har mallar, checklistor och exempeltext på policys som är anpassade för ditt kollektivavtal.