user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Tjänste- och avtalspension

De flesta som arbetar har, förutom allmän pension, en tjänstepension. Tjänstepension ingår i de kollektivavtalade försäkringarna. Arbetsgivaren betalar in tjänstepensionen för sina anställda.

Arbetsgivare som blir medlem i Svenskt Näringsliv via sitt medlemskap i ett arbetsgivarförbund är som regel enligt gällande kollektivavtal skyldiga att teckna försäkringar för sina anställda.

Som arbetsgivare ska de anställdas löner rapporteras till de bolag som administrerar de kollektivavtalade försäkringarna. Löneuppgifterna används för att beräkna de anställdas försäkrings- och pensionspremier.

Se även, tabell försäkringar i arbetslivet

Tjänstepension för tjänstemän

I det privata näringslivet kallas den Avtalspension SAF-LO för arbetare och ITP för tjänstemän. Tjänstemän födda 1978 och tidigare omfattas av ITP 2 och födda 1979 och senare av ITP 1. Det finns även företag som har ITP 1 för samtliga tjänstemän oavsett ålder.

Arbetsgivaren administrerar tjänstepensionen för arbetare hos Fora och för tjänstemän hos Collectum.

Avtalspension för privatanställda arbetare

Tjänstepensionen heter Avtalspension SAF-LO. Den innehåller ålderspension, premiebefrielse och en möjlighet för den anställda att välja efterlevandeskydd. Du som arbetsgivare rapporterar och betalar premierna till Fora. Premien beräknas årsvis på arbetarens utbetalda bruttolön.

Fora informerar arbetaren om pensionsvalet.

Deltidspension (DTP) för tjänstemän

I avtal om löner och anställningsvillkor för perioden 2013–2016 finns inskrivet en nyhet som kallas deltidspensionspremie (DTP). Denna premie ska administreras av Collectum och fördelas till den anställdes ordinarie ITP 1- respektive ITPK-försäkring. 

Läs mer hos Collectum.

Dubbla medlemskap

För dig som är medlem i mer än ett arbetsgivarförbund där olika avtal om DTP slutits kommer Collectum att återkomma om hur dessa ska administreras.

Vem sköter administrationen?

Collectum har tillsammans med ert arbetsgivarförbund identifierat vilka arbetsgivare som omfattas av avtalet om deltidspensionspremie. Ni som arbetsgivare behöver således inte göra några extra anmälningar till Collectum rörande denna premie. Collectum fakturerar deltidspensionspremien.

Anmäla undantag

I det fall någon eller några anställda ska undantas från denna kompletterande premie måste ni anmäla det till Collectum. Gör det efter att ni fått fakturan så kommer ni att krediteras beloppet som fakturerats på aprilfakturan så snart det är möjligt.

Tiotaggare

Om ni har anställda som av någon anledning inte omfattas av ITP eller som är så kallade tiotaggare som inkluderat sin ITPK i sin tiotaggarlösning, måste ni som arbetsgivare komma överens med er förmedlare alternativt med tjänstemannen/ tjänstemännen direkt hur denna komplettering ska administreras.

En tiotaggare är en anställd tjänsteman med en årslön som överstiger tio inkomstbasbelopp och som är försäkrad i ITP 2 kallas tiotaggare. För denne finns olika val att göra angående tjänstepensionen.

Läs mer hos Finfa

Hur och när kan en anställd begära att gå i deltidspension?

Den här typen av frågor regleras i "Avtal om löner och anställningsvillkor".

Mer information om deltidspensionspremien finns på Collectums hemsida.

Tillfällig arbetskraft

För många företag finns det tillfällen av perioder med tillfälligt anställda. Glöm inte bort att rapportera och informera – avtalsförsäkringarna gäller även semestervikarier och säsongsanställda 

Läs mer hos Finfa

Hur och när ska jag lönerapportera?

Som arbetsgivare rapporterar du de anställdas löner till de bolag som administrerar de kollektivavtalade försäkringarna. Löneuppgifterna används för att beräkna de anställdas försäkrings- och pensionspremier.

Länkar till lönerapportering

Hur informerar du dina anställda inför pensionen?

En blivande pensionär funderar på många saker när det gäller att ta ut sin pension. Ska man gå tidigt i pension, eller vänta några år? Är det bra att ta ut pensionen så den räcker hela livet eller är en kortare uttagstid bättre? Det är mycket att tänka på och många uppskattar enkla tips från sin arbetsgivare.

Alecta har tagit fram information för anställda som närmar sig pensionsåldern. 

Läs mer på Alectas webbplats

Har du frågor?

Kontakta vår rådgivning på 010-256 99 99, måndag-torsdag 8-18, fredag  8-16. Eller maila oss på radgivning@me.se. Skriv organisationsnummer i ämnesraden för snabb service!

Uppdaterad den 12 juli 2018