user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Foto: Ryno Quantz

Maskinföraravtalet (MFA)

Maskinföraravtalet (MFA) är tecknat mellan Maskinentreprenörerna (ME) och Seko. I avtalet finns aktuella löner samt allmänna villkor som avser arbetstid, sjuklön, övertidskompensation, semester, ledighet, uppsägning med mera.

Maskinföraravtalet (MFA) löper från 1 juni 2017 till och med den 31 maj 2020.

OBS: På grund av uppskjutna förhandlingar och prolongerade (förlängda) avtal med facken ska inga lönehöjningar äga rum förrän tidigast sista november i år efter att avtalsförhandlingarna är klar. Vi på Maskinentreprenörerna kan inte garantera att du inte måste höja lönen igen vid en försenad lönerevision, eller att eventuella höjningar under våren inte kommer att tillgodoräknas.

Detaljerad avtalsinformation Maskinföraravtalet

Kollektivavtal

Läs hela Maskinföraravtalet

Avtalsinnehållet i korthet

  • Ordinarie arbetstid får nu förläggas 06.00-18.00

  • OB-tillägg betalas först efter 18.00

  • Övertid betalas först efter totalt 40-timmars arbetad tid per vecka om överenskommelse om inarbetning görs

  • Nattarbete kan nu schemaläggas upp till 4 nätter/vecka genom överenskommelse direkt med medarbetaren

  • In- och utlåning av arbetskraft blir nu tillåtet upp till 60 arbetsdagar utan krav på facklig förhandling

  • Skadeståndet för medarbetare som inte iakttar sin uppsägningstid skärps

  • Enklare utbetalningsregler för havandeskapslön

  • Medarbetaren har rätt till fungerande skydd för privata glasögon, om arbetet kräver detta.

Lönetabeller 2017-2020

Vi har sammanställt löner och tillägg för 2017-2020 i särskild lönetabell, se nedan.

Lönetabell Maskinföraravtalet 

OBS! I Maskinföraravtalets lönetabell på sid 2 gällande beredskapsersättning har några krontal avrundats och justerats enligt följande: 
a) vardagar 2018 från 244:75 till 245 kr, 
b) lördag och söndag 2018 från 406:53 till 407 kr samt 
c) helg- och fridag 2017 från 639:39 till 639 kr samt för 2018, 651:29 till 651 kr. 

Se förhandlingsprotokoll

Har du frågor?

Kontakta vår rådgivning på 010-256 99 99, måndag-fredag 8-16. Eller maila oss på radgivning@me.se. Skriv organisationsnummer i ämnesraden för snabb service!

Uppdaterad den 24 augusti 2020