user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Foto: Ryno Quantz

Maskinföraravtalet

Maskinföraravtalet är tecknat mellan Maskinentreprenörerna (ME) och Seko. Här hittar du aktuella löner samt allmänna villkor som avser arbetstid, sjuklön, övertidskompensation, semester, ledighet, uppsägning med mera.

ME:s företag har fått ett mer produktionsinriktat avtal som dessutom ger arbetsro och tydlighet för de kommande tre åren, säger Mathias Fors förhandlingschef på ME. 

Utgående löner ökas med 575 kr/mån den 1 juni 2017, 585 kr/mån 1 juni 2018 och slutligen 662 kr/månad den 1 juni 2019.

Kompletterande pensionsavsättningar görs 2017 med 0,3 %, 2018 med 0,3 % och 2019 med 0,4 %. Kostnaden på pensionen är avräknad från löneutrymmet. 1 timmes extra arbetstidsförkortning kan inarbetas under avtalsåret 2017, att ta ut 2018.

Avtalet löper från 1 juni 2017 till och med den 31 maj 2020.

Läs mer detaljerad avtalsinformation

Kollektivavtal

Läs avtalet här

Lönetabeller 2017-2020

Vi har sammanställt löner och tillägg för 2017-2020 i särskild lönetabell, se nedan.

Lönetabell Maskinföraravtalet 

OBS! I Maskinföraravtalets lönetabell på sid 2 gällande beredskapsersättning har några krontal avrundats och justerats enligt följande: 
a) vardagar 2018 från 244:75 till 245 kr, 
b) lördag och söndag 2018 från 406:53 till 407 kr samt 
c) helg- och fridag 2017 från 639:39 till 639 kr samt för 2018, 651:29 till 651 kr. 

Avtalsinnehållet i korthet

  • Ordinarie arbetstid får nu förläggas 06.00-18.00

  • OB-tillägg betalas först efter 18.00

  • Övertid betalas först efter totalt 40-timmars arbetad tid per vecka om överenskommelse om inarbetning görs

  • Nattarbete kan nu schemaläggas upp till 4 nätter/vecka genom överenskommelse direkt med medarbetaren

  • In- och utlåning av arbetskraft blir nu tillåtet upp till 60 arbetsdagar utan krav på facklig förhandling

  • Skadeståndet för medarbetare som inte iakttar sin uppsägningstid skärps

  • Enklare utbetalningsregler för havandeskapslön

  • Medarbetaren har rätt till fungerande skydd för privata glasögon, om arbetet kräver detta.

Se förhandlingsprotokoll

Har du frågor?

Kontakta vår rådgivning på 010-256 99 99, måndag-torsdag 8-18, fredag  8-16. Eller maila oss på radgivning@me.se. Skriv organisationsnummer i ämnesraden för snabb service!

Uppdaterad den 22 februari 2018