user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Foto: Ryno Quantz

Maskinföraravtalet (MFA)

Maskinföraravtalet (MFA) är tecknat mellan Maskinentreprenörerna (ME) och Seko. I avtalet finns aktuella löner samt allmänna villkor som avser arbetstid, sjuklön, övertidskompensation, semester, ledighet, uppsägning med mera.

Logga in för att ta del av hela innehållet

Vill du bli medlem du också?
Läs mer om fördelarna här