user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Foto: Pixabay

Tjänstemannaavtalet 1 maj 2017-30 april 2020

Maskinentreprenörerna har tillsammans med fem andra arbetsgivarorganisationer tecknat ett treårigt tjänstemannaavtal med Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen. Tjänstemannaavtalet innebär en fortsatt satsning på lokal lönebildning på företagsnivå.

I likhet med tidigare tjänstemannaavtal med Ledarna och Sveriges Ingenjörer är de nya avtalen, liksom det alternativa löneavtalet med Unionen, sifferlösa. Det traditionella löneavtalet med Unionen är det enda som är siffersatt och det håller sig inom det av industrin satta märket på 6,5 procent.

OBS: På grund av uppskjutna förhandlingar och prolongerade (förlängda) avtal med facken ska inga lönehöjningar äga rum förrän tidigast sista november i år efter att avtalsförhandlingarna är klar. Vi på Maskinentreprenörerna kan inte garantera att du inte måste höja lönen igen vid en försenad lönerevision, eller att eventuella höjningar under våren inte kommer att tillgodoräknas.

Ändring i beräkning av sjukavdrag

Från och med den 1 juli 2018 höjs taket i sjukförsäkringen från 7,5 till 8 prisbasbelopp. Det påverkar beräkningen av sjukavdrag enligt Tjänstemannaavtalet. Avtalstexten på sidan 21 i avtalet har uppdaterats med nya formler för beräkning av sjukavdrag.

Nya avtalstexten

Avtalsperioden löper mellan 1 maj 2017 och 30 april 2020.

Några kortfattade punkter ur respektive avtal:

Ledarna

• Sifferlöst processlöneavtal (tillsvidare)

• Ytterligare avsättning till delpension om 0,5 % under avtalsperioden

• Moderniserade beredskapsregler

Sveriges Ingenjörer

• Sifferlöst processlöneavtal 

• Ytterligare avsättning till delpension om 0,5 % under avtalsperioden

• Moderniserade beredskapsregler

Unionen

• Processlöneavtal samt siffersatt med individgaranti 2017: 285 kr, 2018: 285 kr samt 2019: 300kr.

• Det traditionella löneavtalet – allmän pott om 1, 5 % per år samt löneöversyn

• Ytterligare avsättning till delpension om 0,5 % under avtalsperioden

• Moderniserade beredskapsregler.

Avtalstryck

Tjänstemannaavtalet 2017-2020 

OBS! Det blev tyvärr ett fel i avtalstrycket i Tjänstemannaavtalets bilaga 3, löneavtal Sveriges Ingenjörer sidan 7, punkt 5. Tidpunkten för lönerevision enligt detta avtal är 1 april, om inte annat överenskommits skriftligen mellan de lokala parterna. Avtalet kommer inte att nytryckas, men rätt text finns nu inlagd i avtalet.

Förhandlingsprotokoll

Unionen

Ledarna

Sveriges Ingenjörer 

Har du frågor?

Kontakta vår rådgivning på 010-256 99 99, måndag-fredag 8-16. Eller maila oss på radgivning@me.se. Skriv organisationsnummer i ämnesraden för snabb service!

Uppdaterad den 24 augusti 2020