user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Tjänstemannaavtalet (TMA)

Maskinentreprenörerna har tillsammans med fem andra arbetsgivarorganisationer tecknat ett treårigt tjänstemannaavtal med Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen. Tjänstemannaavtalet innebär en fortsatt satsning på lokal lönebildning på företagsnivå. Avtalet löper mellan 1 december 2020 till och med den 30 april 2023.

Logga in för att ta del av hela innehållet

Vill du bli medlem du också?
Läs mer om fördelarna här