user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Foto: Pixabay

Ta del av rapporter och lönestatistik

Medlemsföretag i Svenskt Näringsliv ges möjlighet att ta del av statistik och rapporter på den löneinformation som ditt företag rapporterar in.

Svenskt Näringsliv ger medlemsföretag möjligheter att ta del av statistik och information via ett flertal olika rapporter. Rapporterna ger ökade möjligheter att bedöma lönenivåer, lönestrukturer med mera.

Lönestatistiken samlas in på uppdrag av medlemsorganisationerna och används vid förhandlingar med fackförbunden, vid rådgivning till företagen och i företagens eget analysarbete. Lönestatistiken tas fram i ett system "Näringslivets lönestatistik", där insamling, bearbetning och analys av statistiken sker.

Svenskt Näringsliv samarbetar med Statistiska Centralbyrån (SCB) som har ansvar för den officiella lönestatistiken i Sverige. Samarbetet innebär att medlemsföretag inte behöver rapportera lönestatistik både till SCB och till Svenskt Näringsliv. Detta minimerar företagens arbete.

Läs mer på Svenskt Näringsliv webbplats

Se Maskinentreprenörernas yrkeskoder

Fakta om löner och arbetstider

Resultatet sammanställs årligen i skriften ”Fakta om löner och arbetstider” som ger en översiktlig bild av löner, arbetskraftskostnader, arbetstider med mera. 

Fakta och löner och arbetstider 2018

Har du frågor?

Kontakta vår rådgivning på 010-256 99 99, måndag-torsdag 8-18, fredag  8-16. Eller maila oss på radgivning@me.se. Skriv organisationsnummer i ämnesraden för snabb service!

Publicerad den 30 september 2016
Uppdaterad den 4 december 2018