user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Avtal 2023

Under avtalsrörelsen 2023 ska hundratals kollektivavtal omförhandlas. För ME:s medlemsföretag handlar det om Entreprenadmaskinavtalet, Maskinföraravtalet, Gruventreprenadavtalet, Tjänstemannaavtalet och Torvavtalet. Våra fackliga motparter är Byggnads, Seko, IF Metall och de tre tjänstemannafacken Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna.

ME i Avtal 2023 – följ oss här!

Här ser du vad som händer i avtalsrörelsen – frågorna vi driver, yrkandena vi växlar med våra motparter och uppdateringarna kring hur förhandlingarna fortlöper.

Det här har hänt hittills:

17 februari ME växlade yrkanden med Byggnads
22 februari ME växlade yrkanden med tjänstemannafacken
14 mars ME växlade yrkanden med IF Metall
16 mars ME växlade yrkanden med Seko

Det här händer framöver:

31 mars – Den märkessättande industrins avtal löper ut
30 april – Tjänstemannaavtalet & Gruventreprenadavtalet löper ut
31 maj – Maskinföraravtalet, Entreprenadmaskinavtalet & Torvavtalet löper ut

Nyheter om avtalsrörelsen:

Allmänt om avtalsrörelsen

Vad gäller vid konflikt?

Så länge kollektivavtalet gäller råder fredsplikt, det vill säga det är inte tillåtet att strejka eller lockouta, vägra övertid, blockera jobb eller vidta andra stridsåtgärder.

Allmänt om avtalsrörelsen

Medling vid konflikt

Medlingsinstitutet är en statlig myndighet som ansvarar för medling i arbetstvister. Medlarnas uppgift är att försöka få till stånd en överenskommelse mellan parterna och bevara arbetsfreden.