user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Så går det till i avtalsrörelsen

Avtalsrörelsen är arbetet med att träffa nya kollektivavtal för våra medlemmar med fackliga arbetstagarorganisationer. En avtalsrörelse handlar i grunden om att medlemmarnas krav på förändringar ska omsättas i praktiken.

Ansvaret för att förhandla nya kollektivavtal ligger hos arbetsmarknadens parter, det vill säga arbetsgivarorganisationer (som ME) och arbetstagarorganisationer (fackförbund).

Avtalskrav

Riktlinjerna för vilka avtalskrav som ska drivas vid förhandlingarna bestäms av ME:s förhandlingsdelegation och styrelse. Delegationen består av förtroendevalda medlemmar som representerar de olika kollektivavtalsområdena, vilket hos oss innebär Maskinföraravtalet, Entreprenadmaskinavtalet, Gruventreprenadmaskinavtalet, Torvavtalet samt Tjänstemannaavtalen.

Förhandling 

I god tid innan de gällande avtalen löper ut inleds förhandlingarna om nya avtal. Förhandlingsdelegationen håller regelbundet kontakt och träffas allt oftare ju längre förhandlingarna pågår. Olika bud diskuteras, finslipas, övervägs och förkastas fram och tillbaka som är brukligt i en avtalsförhandling. Inget krav blir verklighet förrän förhandlingsparterna är överens.

Viktiga datum under avtalsrörelsen

 • 17 februari 2023
  Maskinentreprenörerna växlar yrkanden med Byggnads
 • 22 februari 2023
  Maskinentreprenörerna växlar yrkanden med tjänstemannafacken
 • 14 mars 2023
  Maskinentreprenörerna växlar yrkanden med IF Metall
 • 16 mars 2023
  Maskinentreprenörerna växlar yrkanden med SEKO
 • 31 mars 2023
  Den märkessättande industrins avtal löper ut
 • 30 april 2023
  Tjänstemannaavtalet och Gruventreprenadavtalet löper ut
 • 31 maj 2023
  Maskinföraravtalet, Entreprenadmaskinavtalet och Torvavtalet löper ut

Enighet

Om de förhandlande parterna kommer överens i förhandlingarna tecknas ett nytt kollektivavtal för den kommande tidsperioden. 

Oenighet

Om parterna i förhandlingen inte kan komma överens om villkoren i det nya avtalet kan medlare kallas in för att försöka få en avtalslösning på plats. Om det trots medling inte går att hitta en lösning kan det resultera i varsel om konfliktåtgärder såsom strejk och lockout.

Vad händer vid konflikt?

Så länge kollektivavtalet gäller råder fredsplikt, det vill säga det är inte tillåtet att strejka eller lockouta, vägra övertid, blockera jobb eller vidta andra stridsåtgärder. 

Mer om konflikt

Har du koll på konfliktbegreppen?

Se Svenskt Näringslivs information 

Våra motparter

I avtalsrörelsen förhandlar vi med 6 fackförbund (motparter), Byggnads, Seko, IF Metall, Ledarna, Unionen och Sveriges Ingenjörer.

Vad betyder märket?

Det så kallade "märket" är den norm eller nivå som fastställs i varje avtalsrörelse av industriavtalets parter. 

Se filmen som förklarar "märket"

Vanliga ord i avtalsrörelsen

Vad är det för ord som används i en avtalsrörelse? För dig som vill hänga med i avtalsrörelsen: ta del av de vanligast förekommande orden som finns samlade i vår ordlista.

Ordlista avtalsrörelsen 

Uppdaterad den 3 februari 2023