user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Möt Jonas Strömberg

Foto: Per Kristiansen

"Jag tror man kan locka fler till branschen genom att visa på det högteknologiska". Jonas Strömberg är vd på Värmlandsschakt ekonomiska förening. Bolaget har 16 medarbetare.

Varför är du medlem i ME?

 Jag är medlem i ME för att ha chans att ta del av ME:s arbete. Bland annat arbetsrättsliga frågor, branschspecifika frågor och lobbyverksamhet för att få fram intresse för de som styr – allt för att bädda för bra villkor för maskinägare.

Vad uppskattar du mest med medlemskapet hos ME?

 Det vi uppskattar mest är det som ME jobbar med. Branschspecifika frågor som exempelvis frågan kring de stigande drivmedelspriserna – här har vi stor nytta av ME genom att vi kan bolla frågor och idéer hur man ska hantera sådana typer av frågor. 

Vad engagerar dig mest i branschen?

 Att få jobba med utveckling av våra tjänster – det som rör branschen. Effektivisera vårt arbetssätt – vi jobbar idag med väldigt modern teknik, maskinstyrning med GPS exempelvis. Det engagerar mig. 

Hur tror du att man kan locka fler folk till branschen?

 Jag tror man kan locka fler till branschen genom att visa på det högteknologiska. Att det är mer än att bara köra en maskin, det handlar mycket om teknik och digitalisering idag. 

Vad är det största hindret som branschen står inför tror du?

 Att få in kompetens och få fram maskinförare. Kompetensbristen med andra ord. 

Vad betyder yrkesstolthet för dig?

 Att man levererar en tjänst/produkt som man kan stå för och vara stolt över. Göra ett gediget jobb på ett produktivt och kostnadseffektivt sätt.

Vad gillar du mest med ditt jobb?

 Att få träffa folk inom branschen, både kunder och maskinförare, mötas av en härlig jargong, det är lätt till handling och att jag får träffa många duktiga entreprenörer dagligen. Det är fantastiskt att få jobba med dessa människor.

Vad är dina tankar om miljö och hållbarhet?

 Det är frågor vi ständigt måste arbeta med. Vi ser på transporteffektiva lösningar och vi ser också återanvändning av massor. Detta är återkommande och viktiga frågor för hela branschen. 

Vad hoppas du få se för utveckling i branschen framöver?

 Vi hoppas att vi får fram kompetenta maskinister, kunna erbjuda bra arbetsplatser och att skapa en yrkesstolthet bland maskinförare. Sedan är också lönsamhetsfrågan en viktig del – att det är lönsam verksamhet vi håller på med.

Publicerad den 10 maj 2022