user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Möt Louise Hanold

Foto: Per Kristiansen

"Vi är medlemmar i ME för att vi ser vikten i att få stöd och hjälp i branschfrågor". Louise Hanold är verksamhetsutvecklare på Team Kjellin Mining & Entreprenad AB där 150 anställda arbetar.

Varför är ni medlemmar i ME?

– Vi är medlemmar i ME för att vi ser vikten i att få stöd och hjälp i branschfrågor. Jag tycker att som företagare är det lika viktigt att ha en arbetsgivarorganisation, som facket är för en arbetstagare.

Vad uppskattar du mest med medlemskapet?

 Närheten och hjälp från rådgivningen – vi får alltid backup i olika frågor för att kunna göra rätt, och det är bara ett samtal bort. 

Vad engagerar dig mest i branschen?

 Att ständigt utvecklas och effektivisera. Nå nya mål och höjder.

Hur tror du vi kan locka fler till branschen?

 Dels utbilda men också ha en lättare väg till att utbilda – vi måste nå ut till flera. 

Vad är det största hindret branschen står inför?

 Prishöjningar och arbetskraft.

Vad betyder yrkesstolthet för dig?

 Att alltid göra sitt bästa, vara i tid, vara lojal mot sina kollegor och sin arbetsgivare.

Vad gillar du mest med ditt jobb?

 Variationen som kan infinna sig i en gruvmiljö – det är ständigt utvecklande.

Vad är dina tankar kring miljö och hållbarhet?

– Det är en viktig fråga i vårt samhälle och något vi ständigt jobbar med.

Publicerad den 10 maj 2022