user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Regelverk runt entreprenader

Det finns ingen lagstiftning som direkt tar sikte på vad som ska gälla vid de fall en näringsidkare utför bygg- eller anläggningsarbeten åt en annan näringsidkare. Lagstiftaren har valt låta marknadens parter själva reglera vad som ska gälla vid utförandet av entreprenader.

Logga in för att ta del av hela innehållet

Vill du bli medlem du också?
Läs mer om fördelarna här