user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Förarbehörigheter

Det är ett antal lagar och förordningar som reglerar kraven på förarbehörigheter av entreprenadmaskiner. I grunden ligger körkortslagen och därutöver yrkestrafiklagen, lagen om yrkesförarkompetens, arbetsmiljölagen och kollektivavtal som var för sig ställer krav på kompetens och behörigheter för yrkesverksamma maskinförare.

Typer av förarbehörigheter

  • Körkortskrav regleras i körkortslagen och i viss omfattning yrkestrafiklagen
  • Yrkeskompetensbevis regleras i lag om yrkesförarkompetens
  • Yrkesbevis/Utbildningsbok regleras i kollektivavtal

Körkort

Traktor a (<40 km/h) och motorredskap klass II (<30 km/h) kräver AM/Traktorbehörighet vid färd på väg.
Motorredskap klass I, traktor b  och tung terrängvagn kräver alltid minst B-behörighet.
Yrkesmässig trafik (godstrafik på väg för annans räkning) med tung terrängvagn samt traktortåg kräver C-behörighet.

Yrkesbevis/Utbildningsbok

Kravet på yrkesbevis/utbildningsbok krävs enligt avtal för följande entreprenadmaskiner:

  • Lastmaskin, Grävmaskin och Grävlastare
  • Bandschaktare, Väghyvel och Motorschaktvagn
  • Teleskoptruck/Teleskoplastare, Mobilkran och Tornkran
  • Betongpump och Pålmaskin

Arbetsmiljölagen kräver att förare av maskiner har kompetens för att framföra eller använda respektive maskin och yrkesbevis/utbildningsbok är det sätt man kan ha det dokumenterat för dessa maskiner.

Maskiner som väger mindre än 1 500 kg (med redskap) eller har kran med lyftkapacitet mindre än 5 tonmeter omfattas inte av krav på utbildningsbok eller yrkesbevis.

Yrkeskompetensbevis

Yrkeskompetensbevis, ibland kallat yrkesförarbevis (YKB) krävs vid yrkesmässig transport av gods med tung lastbil och buss med eller utan släpvagn (fordon som har behörighetskrav C/C1 eller D/D1 enligt körkortslagen). Med yrkesmässig transport avses transport av gods på väg för annans räkning.

Transport av egen entreprenadmaskin på lastbil och utrustning som drivmedel och redskap för arbetets utförande får göras utan krav på YKB.

Tillfälligt undantag gällande förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbeviset

EU har beslutat genom förordningen (EU) 2020/698 att förlänga giltighetstiden för ett yrkeskompetensbevis som går ut mellan den 1 februari och den 31 augusti 2020. Förlängningen är 7 månader från det datum ditt yrkeskompetensbevis löper ut.

Ett liknande undantag införs för förlängning av giltighetstiden för körkort och inställelse för kontrollbesiktning av fordon.

Transportstyrelsens hemsida finns all information om vad som gäller i vägtrafiken under Coronapandemin  

Mer att läsa om förarbehörigheter finns i ME-handboken och på Transportstyrelsens hemsidor. Tips hur du kan utbilda dig till maskinförare och få yrkesbevis finns på ME-hemsidans delar om utbildning.

Har du frågor?

Kontakta vår rådgivning på 010-256 99 99, vardagar 8-16. Eller maila oss på radgivning@me.se. Skriv organisationsnummer i ämnesraden för snabb service!

Uppdaterad den 26 juni 2020