user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Förarbehörigheter

Det är ett antal lagar och förordningar som reglerar kraven på förarbehörigheter av entreprenadmaskiner. I grunden ligger körkortslagen och därutöver yrkestrafiklagen, lagen om yrkesförarkompetens, arbetsmiljölagen och kollektivavtal som var för sig ställer krav på kompetens och behörigheter för yrkesverksamma maskinförare.

Typer av förarbehörigheter

  • Körkortskrav regleras i körkortslagen och i viss omfattning yrkestrafiklagen
  • Yrkeskompetensbevis regleras i lag om yrkesförarkompetens
  • Yrkesbevis/Utbildningsbok regleras i kollektivavtal

Körkort

Traktor a (<40 km/h) och motorredskap klass II (<30 km/h) kräver AM/Traktorbehörighet vid färd på väg.

Motorredskap klass I, traktor b  och tung terrängvagn kräver alltid minst B-behörighet.

Yrkesmässig trafik (godstrafik på väg för annans räkning) med tung terrängvagn samt traktortåg kräver, enligt yrkestrafiklagen, C- eller CE-behörighet. Se mer om det i avsnitt om Yrkestrafiktillstånd

Yrkesbevis/Utbildningsbok

Kravet på yrkesbevis/utbildningsbok krävs enligt avtal för följande entreprenadmaskiner:

  • Lastmaskin, Grävmaskin och Grävlastare
  • Bandschaktare, Väghyvel och Motorschaktvagn
  • Teleskoptruck/Teleskoplastare, Mobilkran och Tornkran
  • Betongpump och Pålmaskin

Arbetsmiljölagen kräver att förare av maskiner har kompetens för att framföra eller använda respektive maskin och yrkesbevis/utbildningsbok är det sätt man kan ha det dokumenterat för dessa maskiner.

Maskiner som väger mindre än 1 500 kg (med redskap) eller har kran med lyftkapacitet mindre än 10 tonmeter omfattas inte av krav på utbildningsbok eller yrkesbevis.

Yrkeskompetensbevis

Yrkeskompetensbevis, ibland kallat yrkesförarbevis (YKB) krävs vid yrkesmässig transport av gods med tung lastbil och buss med eller utan släpvagn (fordon som har behörighetskrav C/C1 eller D/D1 enligt körkortslagen). Med yrkesmässig transport avses transport av gods på väg för annans räkning.

Transport av egen entreprenadmaskin på lastbil och utrustning som drivmedel och redskap för arbetets utförande får göras utan krav på YKB.

Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbeviset

Den 4 juni 2020 trädde en tillfällig EU-förordning i kraft som innebär att giltighetstiden för ett yrkeskompetensbevis som gick ut mellan den 1 februari 2020 till och med den 31 augusti 2020 förlängs med sju månader.

Förlängningen gäller från det datum beviset annars skulle ha gått ut.

Den 6 mars 2021 träder en ny tillfällig EU-förordning i kraft som innebär att giltighetstiden för ett yrkeskompetensbevis som gick ut mellan den 1 september 2020 till och med den 30 juni 2021 förlängs med tio månader.

Yrkeskompetensbevis som gick ut under perioden 1 februari 2020 till 31 augusti 2020 och fick en förlängd giltighet med sju månader från det datum då beviset annars skulle ha gått ut, omfattas även av den nya förordningen om förlängningen förfaller under perioden 1 september 2020 – 30 juni 2021. Dock skiljer sig förlängningen av giltighetstiden åt enligt följande:

  • Bevis som tidigare blivit förlängda av den första tillfälliga EU-förordningen under sommaren 2020 och som går ut mellan den 1 september 2020 till och med den 31 december 2020 är samtliga förlängda till och med den 30 juni 2021.
  • Bevis som blivit förlängda av den första tillfälliga EU-förordningen under sommaren 2020 och som går ut 1 januari 2021 och till och med den 30 juni blir förlängda på nytt med ytterligare sex månader.

Transportstyrelsens hemsida finns all information om vad som gäller i vägtrafiken under Coronapandemin  

Mer att läsa om förarbehörigheter finns i ME-handboken och på Transportstyrelsens hemsidor. Tips hur du kan utbilda dig till maskinförare och få yrkesbevis finns på ME-hemsidans delar om utbildning.

Har du frågor?

Kontakta vår rådgivning på 010-256 99 99, vardagar 8-16. Eller maila oss på radgivning@me.se. Skriv organisationsnummer i ämnesraden för snabb service!

Uppdaterad den 23 juni 2021