user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Uppsägning av personliga skäl och avsked

För att kunna säga upp någon av personliga skäl måste den anställde ha misskött sig. Det kan handla om arbetsvägran, samarbetssvårigheter med mera. Stöld, våld och illojal konkurrens anses vara allvarlig misskötsamhet, vilket kan innebära att den anställde blir avskedad.

Logga in för att ta del av hela innehållet

Vill du bli medlem du också?
Läs mer om fördelarna här