user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Kostnadsfri kollektiv olycksfallsförsäkring

I ditt medlemskap i ME ingår en olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller för dig som är ägare av medlemsföretaget. Du blir försäkrad vid skada som uppkommer vid ett olycksfall.

I medlemskapet i ME ingår en kollektiv olycksfallsförsäkring som gäller för dig som är ägare av medlemsföretag. Observera att försäkringen inte gäller dina anställda.

Försäkringen är tecknad hos Trygg-Hansa och har en heltidsomfattning där följande ersättningsmoment ingår:  

  • Medicinsk invaliditet
  • Ekonomisk invaliditet
  • Ärr
  • Läke-, rese, och tandskadekostnader
  • Merkostnader (för personliga tillhörigheter)
  • Hjälpmedel
  • Dödsfallsbelopp (vid olycksfall)
  • Kristerapi
  • Sveda och värk

Allmänna villkor Kollektiv olycksfallsförsäkring (pdf 242 kB)

Frågor om försäkringen?

Vid frågor om försäkringen, kontakta Trygg-Hansas kundsupport på telefon 0771-111 690. Uppge avtalsnummer 54206.

Anmäla skada

Anmälan om olycksfallsskada som kan ge rätt till ersättning ska göras till Trygg-Hansa snarast möjligt. Du anmäler enklast genom att ringa Trygg-Hansas skadeavdelning på telefon 0771-111 500. Informera att du är medlem i ME och uppge avtalsnummer 54206.

Försäkra dina anställda

Om du är medlem i ME kan du köpa till en sjukvårdsförsäkring för dina anställda eller din familj. Sjukvårdsförsäkringen ingår inte i medlemskapet, men som medlem får du ett förmånligt pris genom ME:s samarbete med Trygg-Hansa.

Läs mer om Trygg-Hansa sjukvårdsförsäkring.

Uppdaterad den 16 december 2020