user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Blanketter du behöver i verksamheten

Det finns en hel del blanketter och checklistor du behöver för att verksamheten ska gå smidigt. Som inloggad får du ta del av dem och slipper göra dem själv.

Blanketter och checklistor du behöver i verksamheten

Du hittar alla blanketter för nedladdning här

 • Mall för köpeavtal när du köper begagnad maskin

 • Praktiska tips när du köper maskiner (begagnade och nya)
 • Kvalitetsplaner med kontrollpunkter för projektdokumentation vid egna projekt (t ex anläggning av avlopp, dränering etc.) 
 • Mallar för kvalitetsplaner vid schakt- och anläggningsarbeten
 • Checklistor för skyddsrond och annat viktigt i arbetsmiljöarbetet för ditt företag
 • Färdiga avtal och formulär när du jobbar mot konsument 
 • Knackar du skut efter sprängning? Fyll i ME:s checklista innan du börjar
 • Mallar (som uppfyller arbetsmiljöverkets krav) gällande tillstånd för tryck eller lyftanordningar
 • Anställningsavtal för varje kollektivavtal
 • Rapportering av UE
 • Blanketter och checklistor för
  • anställningsavtal
  • avsluta anställning
  • under anställning
  • standardavtal för köp av maskin
  • kvalitetsplaner
  • systematiskt arbetsmiljöarbete
  • standardavtal entreprenad
  • standardavtal konsument
  • standardavtal uthyrning
  • elsäkerhet
  • sprängning
  • maskinsäkerhet och arbetsmiljö

Uppdaterad den 19 februari 2018