user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Indexutveckling

I tabellerna på denna sida kan du som medlem följa hur index har utvecklats under det senaste året och se den procentuella förändringen 12 månader bakåt i tiden. Du kan också själv räkna ut index och hur det påverkar din ersättning.

Logga in för att ta del av hela innehållet

Vill du bli medlem du också?
Läs mer om fördelarna här