user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

ABAM 24 – Hyra av maskin med förare

Vid vissa tillfällen i en entreprenad uppstår behov av särskilda resurser. Vid hyra av en maskin med förare, som beställs för en viss tid och för att utföra ett visst uppdrag finns standardavtalet ABAM 24.

För den här typen av uppdrag är branschens standardvillkor ABAM 24 lämpliga att använda mellan beställare som behöver ett uppdrag utfört och en maskinentreprenör som tillhandahåller maskiner med förare. 

ABAM är allmänna bestämmelser för hyra av anläggningsmaskiner med förare.

ABAM 24 är framtaget av entreprenadbranschens aktörer.

ABAM 24 reglerar ansvarsområden och roller i affären

De allmänna bestämmelserna är indelade i ett antal punkter som förklarar vem som förväntas göra vad, och hur ansvaret fördelas inom olika områden. Strukturen följer i många avseenden villkoren i övriga allmänna villkor i branschen, såsom AB 04 eller ABT 06.

Kortfattat delas ABAM 24 in i:

 • Inledande bestämmelser – När och var ABAM 24 ska tillämpas.
 • Omfattning och utförande – Här regleras vad beställaren ska svara för och vad maskinentreprenören förväntas leverera. Det är exempelvis grundkrav på maskinens skick och utrustning, maskinförarens kompetens, fördelning av arbetsmiljöansvar med mera.
 • Organisation – Beskriver i stort vilka regler som ska gälla på arbetsplatsen, tillträde och ansvarsfördelning.
 • Tider – Generella villkor för kontraktstid, uppsägning och arbetstider.
 • Ansvar – Täcker frågor om krav på försäkringar.
 • Ekonomi – Förklarar rutin för fakturering och ersättning för utförd tjänst. Här finns även en reservation för justering av ersättning vid oförutsedda kostnadsförändringar.
 • Hävning – Under vissa förutsättningar kan kontraktet hävas. Det finns beskrivet här.
 • Allmänna hjälpmedel – På arbetsplatsen som beställaren råder över finns exempelvis arbetsbodar och annat som personalen från maskinentreprenören kan använda under avtalstiden.
 • Tvistelösning – Om det uppstår en tvist som inte går att lösa genom samråd.

Avtalsformulär för detaljreglering och kontrakt

De allmänna bestämmelserna omfattar inte alla de detaljer som måste avtalas i varje enskild affär. Därför kompletteras ABAM 24 med ett avtalsformulär som är avsett att användas som kontrakt.

Avtalsformuläret tar upp de mer specifika detaljerna som behöver överenskommas i varje affärsuppgörelse. Genom att följa formuläret blir kontraktet, i kombination med ABAM 24, ett bra underlag för en sund affärsrelation.

Avtalsformuläret omfattar detaljer som:

 • Vilka avtalsparterna är, alltså beställare respektive leverantör/maskinföretag.
 • Var och när uppdraget ska utföras och hur länge det ska pågå.
 • Vilka maskiner och utrustning som ska omfattas samt pris för dessa.
 • Särskilda villkor och krav på exempelvis drivmedel.
 • Regler för prisreglering och vilket/vilka index som ska följas.

Ladda ner ABAM 24

Allmänna bestämmelser för hyra av anläggningsmaskiner med förare – ABAM 24 (pdf 80 kB)

Kontraktsmall för hyra av anläggningsmaskin med förare enligt ABAM 24 (pdf 128 kB)

Hyra av maskin utan förare

Ska du i stället hyra in eller ut maskiner utan förare? Vi har ett färdigt uthyrningsavtal och en avtalsbekräftelse även för detta som du kan använda.

Hyra av maskin utan förare

Publicerad den 12 februari 2024

Har du frågor?

Kontakta vår rådgivning på 010-256 99 99, vardagar 8-16. Eller mejla oss på radgivning@me.se. Skriv organisationsnummer i ämnesraden för snabb service!