user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Ansvar vid utfört arbete

En garanti är inte detsamma som ansvar för fel. Att lämna garanti är frivilligt, men har du lämnat garanti måste du bevisa att eventuellt uppkomna fel inte beror på ditt utförda arbete. Ansvar för fel däremot regleras i lag. Lär dig skillnaderna på garanti och ansvar för utfört arbete.

Logga in för att ta del av hela innehållet

Vill du bli medlem du också?
Läs mer om fördelarna här