user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Ansvar för material

I standardavtalet AB 04 är garantitiden för material och varor två år. Blir det en garantifråga är det alltså du som entreprenör som har bevisbördan och ska visa att beställaren utsatt varan för onormal eller felaktig användning. Men det finns vägar för att minska dina risker.

Logga in för att ta del av hela innehållet

Vill du bli medlem du också?
Läs mer om fördelarna här