user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Krav på arbetsrättsliga villkor

Upphandlingar kan innehålla krav på så kallade arbetsrättsliga villkor. Lagstiftarens syfte med reglerna är att arbetstagare som utför offentliga kontrakt ska ha lön, semester och arbetstid i nivå med gällande kollektivavtal i branschen.

Det är inte tillåtet att ställa krav i en upphandling på att leverantören ska vara bunden av eller teckna ett kollektivavtal. Som medlem i ME uppfyller du dock automatiskt de arbetsrättsliga villkor som kan ställas i en upphandling eftersom vi tecknar kollektivavtal med facken där bland annat lägsta tillåtna lön med mera framgår.

Använd rätt villkor vid upphandling

Vissa upphandlingsunderlag innehåller krav på Byggavtalets arbetsrättsliga villkor. Observera att dessa inte gäller ME:s företag. Som ME-medlem ska du hänvisa till ME:s avtal, som uppfyller de arbetsrättsliga villkoren, med lägre minimilöner.

Här hittar du mer information

Upphandlingsmyndigheten

Löner i kollektivavtalen (kräver inloggning)

Har du frågor?

Kontakta vår rådgivning på 010-256 99 99, måndag-fredag 816. Du kan också mejla oss på radgivning@me.se. Skriv organisationsnummer i ämnesraden för snabb service!

Uppdaterad den 14 oktober 2020