user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Skriftliga avtal

Slut skriftliga avtal med din beställare. Då kan du undvika tvister som kostar både tid och pengar. I slutändan kan bristen på ett skriftlig avtal innebära att du riskerar att inte få betalt för utfört arbete. Har du råd med det?

Det viktigaste du kan göra för att undvika tvister med din beställare är att komma överens om vad som ska ingå i entreprenaden och ta fram ett skriftligt avtal som beskriver det. Detta gäller även när du och din beställare kommer överens om tilläggsbeställningar, eller när du lämnar annan relevant information till beställaren kring entreprenaden.

Ett tips är att ha som rutin att alltid bekräfta muntliga överenskommelser via e-post. Det kan du göra direkt på plats, de flesta har ju e-post i telefonen.

Varje muntligt avtal är en potentiell risk att inte få fullt betalt. Utan ett skriftligt avtal riskerar du att få föra tidsödande diskussioner med din beställare kring vad ni har kommit överens om.

Har du tid och råd att inte dokumentera överenskommelser skriftligen?

Fler tips om om att undvika tvister om vad som ingår i entreprenaden 

Mer om avtal vid egna entreprenader

Har du frågor?

Kontakta vår rådgivning på 010-256 99 99, vardagar 8-16. Eller mejla oss på radgivning@me.se. Skriv organisationsnummer i ämnesraden för snabb service!

Publicerad den 24 oktober 2016

Uppdaterad den 24 maj 2023